SiDLY dołączyło do prestiżowego ScanBalt Business Club

SiDLY dołączyło do prestiżowego ScanBalt Business Club. ScanBalt jest jednym z pierwszych w Europie meta regionów, w skład którego wchodzą kraje i regiony nadbałtyckie reprezentowane przez środowiska naukowców działających w dziedzinie zdrowia, biomedycyny i szeroko pojętych nauk o życiu (life sciences).

Istotną rolą jaką spełnia ScanBalt jest dostarczanie platformy współpracy dla środowisk akademickich i biznesowych w ramach, której mogą powstawać nowe projekty o wymiarze międzynarodowym.

To olbrzymi sukces dla naszej firmy i kolejny krok w kierunku jej międzynarodowego rozwoju.

http://scanbalt.org/sidly-care-first-device-telemedicine-offering-advantages-ehealth-ecare-combined/

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.