SiDLY członkiem British Polish Chamber of Commerce oraz Izby Przemysłowo Handlowej Polska Azja

Myśląc o rozwoju oraz nieustannym poszerzaniu horyzontów SiDLY wstąpiło do dwóch Izb Gospodarczych.

Dołączenie do British Polish Chamber of Commerce oraz do Izby Przemysłowo Handlowej Polska Azja (Izby Polsko ? Azjatyckiej) stwarza ogromną szansę oraz zwiększenie możliwości. Izby są bardzo atrakcyjnym partnerem biznesowym, dzięki czemu członkowstwo SiDLY rokuje rozwojem produktu na rynkach Brytyjskim oraz Azjatyckim.

Firma SiDLY ma coraz większą możliwość rozwoju działalności na zagranicznych rynkach oraz promocji w międzynarodowym środowisku dzięki dążeniu do celu głównego, który jest jednocześnie misją Izb ? kojarzenie partnerów biznesowych.

Prowadzone działania promocyjno-marketingowe w Izbach oraz organizacja prestiżowych wydarzeń, stwarzają komfortowe warunki sprzyjające zacieśnianiu więzi gospodarczych i kulturalnych pomiędzy SiDLY a zrzeszonymi krajami.

Szczególnie istotny jest dostęp do szerokiej bazy kontaktów firm polskich i zagranicznych, możliwość udziału w spotkaniach, również z reprezentantami władz lokalnych oraz świata dyplomacji. Członkostwo przysłuży się w promocji i budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej w Polsce, Europie oraz Azji.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.