SiDLY członkiem British Polish Chamber of Commerce oraz Izby Przemysłowo Handlowej Polska Azja

Myśląc o rozwoju oraz nieustannym poszerzaniu horyzontów SiDLY wstąpiło do dwóch Izb Gospodarczych.

Dołączenie do British Polish Chamber of Commerce oraz do Izby Przemysłowo Handlowej Polska Azja (Izby Polsko – Azjatyckiej) stwarza ogromną szansę oraz zwiększenie możliwości. Izby są bardzo atrakcyjnym partnerem biznesowym, dzięki czemu członkowstwo SiDLY rokuje rozwojem produktu na rynkach Brytyjskim oraz Azjatyckim.

Firma SiDLY ma coraz większą możliwość rozwoju działalności na zagranicznych rynkach oraz promocji w międzynarodowym środowisku dzięki dążeniu do celu głównego, który jest jednocześnie misją Izb – kojarzenie partnerów biznesowych.

Prowadzone działania promocyjno-marketingowe w Izbach oraz organizacja prestiżowych wydarzeń, stwarzają komfortowe warunki sprzyjające zacieśnianiu więzi gospodarczych i kulturalnych pomiędzy SiDLY a zrzeszonymi krajami.

Szczególnie istotny jest dostęp do szerokiej bazy kontaktów firm polskich i zagranicznych, możliwość udziału w spotkaniach, również z reprezentantami władz lokalnych oraz świata dyplomacji. Członkostwo przysłuży się w promocji i budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej w Polsce, Europie oraz Azji.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”