Prof. Jarosław Fedorowski na pokładzie SiDLY!

Stanowisko Chief Medical Advisor w SiDLY od teraz sprawować będzie Profesor Jarosław Fedorowski. Bogate doświadczenie Profesora, nie tylko jako prezesa Polskiej Federacji Szpitali czy Gubernatora HOPE, ale i lekarza, posłuży wspólnemu rozwijaniu kompetencji i doskonaleniu rozwiązania.
Zależy nam na tym, aby usługi dostarczane przez SiDLY, były bezpośrednią odpowiedzią na problemy środowiska medycznego, dlatego w ostatnim czasie jeszcze bardziej zacieśniamy współpracę ze specjalistami w tym obszarze – mówi Edyta Kocyk, prezes i założycielka SiDLY. Mamy nadzieję, że dzięki podjętym działaniom wesprzemy zmiany w kierunku pozytywnego postrzegania teleopieki przez społeczność lekarzy-praktyków. Z nadzieją spoglądamy w przyszłość, a o efektach wspólnych działań z pewnością poinformujemy już niebawem.
Decyzja o podjęciu współpracy, to efekt coraz większego zapotrzebowania na usługi telemedyczne w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki szpitalnej. Ich wdrożenie, to nie tylko większe bezpieczeństwo pacjentów, ale i szersze możliwości dla personelu medycznego. System teleopieki SiDLY to innowacyjne rozwiązanie, które już dziś usprawnia pracę wielu jednostek medycznych.

Profesor Fedorowski jest doświadczonym lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych, kardiologii oraz organizacji kompleksowej ochrony zdrowia. Pełni funkcję prezesa Polskiej Federacji Szpitali, gubernatora i członka Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali oraz wiceprzewodniczącego Korporacji “Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP.

SiDLY to polska firma oferująca usługę teleopieki na bazie własnego, autorskiego rozwiązania, w formie opaski na nadgarstek. Korzysta z niej już ponad 15 000 osób i ponad 300 jednostek. Każdego miesiąca opaski telemedyczne dokonują ponad 1 300 000 pomiarów.

footer_menu
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”