Sidly w Gminie Witkowo

Praktyczne Wykorzystanie Rozwiązań Telemedycznych

SiDLY prelegentem podczas konferencji „Praktyczne Wykorzystanie Rozwiązań Telemedycznych” w Katowicach.

Ubiegła środa była dla SiDLY okazją do udziału w konferencji w Katowicach. Seminarium Telemedyczne „Praktyczne Wykorzystanie Rozwiązań Telemedycznych” organizowane przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu rozpoczęło się o godzinie 10:00 w Sali Wielkiej Sejmiku Śląskiego w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim. Podczas prelekcji Prezes SiDLY – Edyta Kocyk – przedstawiła zagadnienie wykorzystania opasek telemedycznych w usługach medycznych i opiekuńczych.

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie dobrych praktyk telemedycznych, przedstawionych przez lekarzy klinicystów i użytkowników tego typu systemów dedykowanych dla: kardiologii, onkologii, neurologii oraz chorób wieku podeszłego. Stąd podczas uczestnictwa w seminarium można było zapoznać się z tematami telemonitoringu pacjentów, certyfikowanych rozwiązań telemedycznych, czy elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Zebrani mogli również zapoznać się z pionierskimi rozwiązaniami jakie oferuje SiDLY odwiedzając nasze stoisko podczas trwającej konferencji.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”