Polski Fundusz Rozwoju wskazał SiDLY jako lidera branży

Dotychczasowe działania z jednostkami samorządu terytorialnego oraz dynamiczny rozwój firmy sprawiły, że SiDLY zostało uznane za lidera w branży innowacji i teleopieki medycznej.

Polski Fundusz Rozwoju umieścił SiDLY na liście topowych przedsiębiorstw technologicznych współpracujących z władzami samorządowymi. Podkreślił przy tym, że jest to firma aktywna na zagranicznych rynkach, bazująca na innowacyjnych technologiach skupionych na jednym konkretnym obszarze – opieki medycznej.

Naszym codziennym celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa tysiącom seniorów, ale i zapewnienie komfortu całej lokalnej społeczności. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest poprawa jakości życia w polskich miastach, dlatego tym bardziej dziękujemy za to wyróżnienie – mówi Edyta Kocyk, Prezes i Założycielka SiDLY.

Teleopieka w samorządach

Samorządy, które już wdrożyły teleopiekę SiDLY mają możliwość budowania odpowiedzialnej i atrakcyjnej dla mieszkańców polityki senioralnej, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo seniorom oraz ich rodzinom. Użytkownicy systemu otoczeni są profesjonalną opieką 24 godziny na dobę, niezależnie od tego gdzie się aktualnie znajdują.

Jak działa SiDLY

SiDLY to polska firma oferująca usługę teleopieki na bazie własnego, autorskiego rozwiązania: opaski telemedycznej wraz z systemem teleopieki i całodobową opieką ratowników w centrum telemedycznym. Opaski wyposażone są m. in. w przycisk SOS i detektor upadku oraz umożliwiają połączenie głosowe ze zdalnym centrum medycznym (telecentrum). Opaska dokonuje poglądowych pomiarów parametrów życiowych użytkownika i wysyła dane na platformę, gdzie są następnie analizowane. Gdy opaska wykryje upadek lub użytkownik samodzielnie wciśnie przycisk SOS zostaje uruchomiony alarm. W takiej sytuacji ratownik z telecentrum próbuje za pośrednictwem opaski nawiązać kontakt z jej właścicielem. Ocenia sytuację i decyduje o ewentualnej interwencji.

Więcej informacji na temat analizy PFR dostępnych jest tutaj: www.pfr.pl

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Staśkiewicz
Dyrektor ds. Rozwoju Teleopieki w samorządach
agnieszka.staskiewicz@sidly.org
+48 887 770 682

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”