Karczewski „Pilotażowy Program Wdrożenia Usług Opiekuńczych w Formie Teleopieki” nagrodzony w konkursie Innowacyjny Samorząd

Gmina Karczew za projekt teleopieki realizowany we współpracy z SiDLY, została wyróżniona w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie „Innowacyjny Samorząd”, organizowanym przez branżowy portal Serwis Samorządowy PAP. W finale kategorii gminy miejsko-wiejskie znalazł się jej “Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” realizowany dostarczony przez SiDLY. Jury oceniało w tym roku aż 83 projekty, skupiając się przede wszystkich na nowatorstwie przedsięwzięcia w skali kraju i rezultatach zastosowanych rozwiązań.

Teleopieka z opaskami telemedycznymi SiDLY One

Usługa teleopieki SiDLY w gminie Karczew realizowana jest z inicjatywy Burmistrza Michała Rudzkiego od 1 lipca 2020 roku. Objęte zostały nią osoby powyżej 60 roku życia, wymagające dodatkowego wsparcia. Wdrożenie w Karczewie, to część dużego pilotażowego projektu teleopieki w województwie mazowieckim, realizowanego przy udziale Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Bierze w nim udział kilkadziesiąt polskich gmin.

Rozwiązanie ratujące życie i zdrowie

Autorskie rozwiązanie opracowanie przez SiDLY gwarantuje użytkownikom profesjonalną opiekę 24 godziny na dobę. Opaska telemedyczna oraz dostęp do centrum telemedycznego sprawiają, że ich użytkownicy mogą czuć się bezpiecznie: w sytuacji upadku lub wciśnięcia przycisku SOS opaska generuje alarm pozwalający na natychmiastową interwencję centrum telemedycznego i wysłanie służb ratunkowych. Dzięki temu w samym 2020 roku udało się uratować życie i zdrowie ponad 400 osób.

SiDLY to jedyne na polskim rynku rozwiązanie stworzone i produkowane w Polsce.

  

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Staśkiewicz
Dyrektor ds. Rozwoju Teleopieki w samorządach
agnieszka.staskiewicz@sidly.org
+48 887 770 682

footer_menu
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”