Pionki – skutecznie udzielona pomoc Seniorce dzięki opasce telemedycznej SiDLY.

Początek roku, wdrażanie i realizacja nowych projektów teleopieki to czas bardzo intensywnej pracy, który zaowocował w pozyskanie już 300 Podopiecznych, którzy trafili pod skrzydła całodobowego Centrum Telemonitoringu SiDLY.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizuje Pilotażowy projekt teleopieki dla 32 gmin z województwa mazowieckiego. Celem programu jest objęcie jak największej liczby osób starszych systemem zdalnej opieki senioralnej. Dzięki finansowemu wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do projektu teleopieki przystąpiła w styczniu Gmina Miasto Pionki. Systemem teleopieki zostali objęci mieszkańcy powyżej 60 roku życia. Miasto zdecydowało się zakupić 30 opasek telemedycznych SiDLY.

Na pierwsze efekty pracy Centrum Telemonitoringu SiDLY nie trzeba było długo czekać. Na początku lutego Telecentrum zarejestrowało zgłoszenie SOS od mieszkanki Pionek, która skarżyła się na bardzo wysokie ciśnienie. Jak wynika z informacji otrzymanych od Ratownika: „Złe samopoczucie utrzymywało się od rana. Podopieczna zażyła leki, które miały obniżyć ciśnienie lecz jej stan się nie polepszył. Podjąłem decyzję i wezwałem Zespół Ratownictwa Medycznego.”

Zarejestrowanie sygnału alarmowego oraz natychmiastowa reakcja Telecentrum SIDLY sprawiły, iż służbom ratunkowym udało się w kilka minut dotrzeć do Pacjentki. Ratownicy poczynili odpowiednie czynności ratunkowe i przetransportowali kobietę do szpitala. Podjęta hospitalizacja i przeprowadzone badania nie poprawiły stanu zdrowia Pacjentki, ciśnienie utrzymywało się na poziomie 192/89. Podopieczna przebywała pod opieką lekarzy przez tydzień. Dopiero pod koniec pobytu w szpitalu jej stan poprawił się, a ciśnienie wróciło do normy.

„Teleopieka oparta na całodobowym monitoringu z wykorzystaniem profesjonalnego telecentrum jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że świadczona przez nas pomoc jest nieoceniona – zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, swobody, a przede wszystkim spokój wewnętrzny. System teleopieki czuwa niezmiennie 24h/ dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.” – wskazuje Edyta Kocyk, założycielka i Prezes Zarządu SiDLY.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że z teleopieki SiDLY opartej o opaskę telemedyczną korzysta już 60 samorządów w Polsce, a opieką i systemem objętych jest ponad 4 tysiące osób. Dzięki usłudze teleopieki seniorzy oraz osoby potrzebujące całodobowej opieki w gminach czują się bezpiecznie – nawet wówczas, gdy mieszkają sami.

Teleopieka SiDLY

Zapraszamy do kontaktu wszystkie samorządy oraz inne jednostki, dla których najważniejszą wartością jest zdrowie i bezpieczeństwo seniorów:

  • Agnieszka Staśkiewicz – tel. +48 887 770 682, e-mail: agnieszka.staskiewicz@sidly.org
  • Michał Pizon – tel. +48 725 144 720, e-mail: michal.pizon@sidly.org

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”