Pionierskie wdrożenie 200 opasek telemedycznych wraz z systemem teleopieki SiDLY do Szpitala w Rawie Mazowieckiej

 

Na bazie umowy podpisanej z firmą Gabos Software spółka SIDLY dostarczyła i wdrożyła system teleopieki wraz z 200 opaskami telemedycznymi do projektu pod nazwą: ?CUŚ DOBREGO!? dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 ? 2020 z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. W ramach pionierskiego projektu w szpitalu powstanie centrum telemedyczne sprawujące opiekę nad użytkownikami opasek.

 


200 nowych użytkowników systemu SiDLY w Rawie Mazowieckiej

Na bazie umowy podpisanej z firmą Gabos SIDLY dostarczyła i wdrożyła system teleopieki wraz z 200 opaskami telemedycznymi do Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Już teraz mieszkańcy powiatu mogą się cieszyć autonomiczną, całodobową opieką telecentrum. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Projekt został współfinansowany ze środków Unijnych.

 

Pionierskie wdrożenie w Rawie Mazowieckiej

?Wdrożenie w Rawie Mazowieckiej w innowacyjny sposób pokazuje, że szpitale mogą zapewnić opiekę mieszkańcom nie tylko w szpitalu, ale i poza nim. Dzięki wykorzystaniu systemu i opasek SiDLY, szpital stworzył własne, wewnętrzne telecentrum ratunkowe stale monitorujące najbardziej potrzebujące tego osoby. To pionierskie wdrożenie pokazuje kierunek, w którym zmierzać będziemy przez lata w ochronie zdrowia ? zapewnienie pełnej, kompleksowej opieki ? przeciwdziałanie, prewencja a nie tylko leczenie konsekwencji schorzeń.? ? mówi Edyta Kocyk, Prezes i Założycielka SiDLY.

Szpitalne telecentrum w Rawie Mazowieckiej

W szpitalu powstanie centrum telemedyczne w którym ratownicy oraz pielęgniarki będą monitorować pacjentów wyposażonych w urządzenie. System teleopieki SiDLY umożliwia SPOZ w Rawie Mazowieckiej zdalny monitoring zdrowia osób objętych programem. Dane z opasek widoczne są na platformie telemedycznej SiDLY. Personel może w łatwy sposób przeglądać dane i alerty od użytkowników opasek- niezależnie od miejsca w którym się znajdują. Szpital dysponuje 220 opaskami. Będą one dystrybuowane do mieszkańców powiatu rawskiego powyżej 60 roku życia. Jeśli pacjent wychodząc ze szpitala będzie według lekarza wymagał dodatkowego wsparcia teleopieką także może otrzymać opaskę. W przypadku wykrycia przez opaskę niebezpiecznej sytuacji jak np. upadek czy naciśnięcie SOS, pracownicy telecentrum podejmują interwencję i udzielają adekwatnej do zaistniałej sytuacji pomocy.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

  • mieszkańcy powiatu rawskiego,
  • osoby niesamodzielne, w tym osoby starsze lub niepełnosprawne wymagające wsparcia w zakresie usług medyczno ? opiekuńczych.

Zgłoszenie do udział w projekcie :

Należy dostarczyć wypełnioną ankietę kwalifikującą do biura projektu (do pobrania w biurze projektu ? SP ZOZ Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14 lub na stronie www Szpitala w zakładce Projekty UE)

Łatwa integracja dzięki współpracy z Gabos

Platforma telemedyczna SiDLY, na której gromadzone są dane i alerty użytkowników jest połączona z istniejącym w szpitalu oprogramowaniem firmy Gabos. Od 2020 roku Gabos współpracuje z SiDLY umożliwiając wygodną integrację systemu teleopieki do istniejących systemów w placówkach medycznych. Gabos Software, spółka córka WASKO, to jeden z największych polskich dostawców rozwiązań informatycznych dla szpitali

Wielofunkcyjny system dzięki opaskom SiDLY

Wiele placówek medycznych, w tym szpitali implementuje nowe rozwiązania telemedyczne z myślą o pacjentach. System SiDLY dla szpitala to zarówno:

a) mobilny system przyzywowy z dwustronną komunikacją głosową,
b) system opiekuńczy z funkcją SOS, detekcji upadków, lokalizacji
c) system zdalnego poglądowego monitoringu parametrów życiowych takich jak np. tętno czy saturacja.

Wykorzystanie systemu telemedycznego pozwala na sprawowanie pełniejszej opieki nad pacjentami. Zapraszamy jednostki medyczne do współpracy z nami.

Zapraszamy do kontaktu

 

Mateusz Fedorowicz
Dyrektor ds. Rozwoju Teleopieki
+48 603 441 507
mateusz.fedorowicz@sidly.org
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.