Wałbrzych – pierwsza miejscowość z wdrożoną teleopieką w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów

Wałbrzych to pierwsza gmina w Polsce, która wdrożyła teleopiekę dzięki funduszom pozyskanym z programu zainicjowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów. Wykonawcą wybranym do realizacji usługi jest polska firma telemedyczna SIDLY, posiadająca ponad 8-letnie doświadczenie w teleopiece senioralnej. Jest to kolejny krok, który gmina Wałbrzych podjęła w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz samodzielności seniorów. 

Program ministerialny jest elementem polityki społecznej państwa, mającej na celu wspieranie  działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Dzięki pozyskanemu finansowaniu gmina Wałbrzych objęła teleopieką aż 100 seniorów, w wieku powyżej 65 lat. Beneficjenci programu otrzymali już opaski telemedyczne, dzięki którym mogą poczuć się bezpieczniej, ponieważ ich poglądowe parametry życiowe jak tętno, saturacja są na bieżąco monitorowane przez medyczną opaskę SiDLY i ratowników z telecentrum SIDLY Healthcare.

Wdrożenie od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, co pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu usługi. Pomimo tego, że projekt realizowany jest od niespełna dwóch tygodni, to seniorzy zgodnie potwierdzają, że opaski zdecydowanie zwiększyły komfort ich codziennego życia. Przykładem jest jedna z naszych seniorek, która ma za sobą już pierwszy kontakt z ratownikiem medycznym, z którego, jak sama przyznaje, jest bardzo zadowolona. Ratownik zadzwonił do niej z pytaniem o samopoczucie, ze względu na zmonitorowanie niskich parametrów tętna”mówi Ewelina Dziedzic, koordynator projektu. Dla seniorów bardzo ważna jest również świadomość, że w sytuacji, która ich niepokoi, nie muszą od razu kontaktować się z pogotowiem, tylko z poziomu urządzenia mogą połączyć się najpierw z ratownikiem medycznym, mającym wgląd w ich bieżące parametry – dodaje Ewelina Dziedzic.

Teleopieka to z jednej strony stały monitoring pod kątem potencjalnego zagrożenia dla zdrowia lub życia, umożliwiający natychmiastowe wezwanie niezbędnej pomocy. Z drugiej strony, to również świadomość, że ktoś nad nami nieustannie czuwa, przywracająca poczucie bezpieczeństwa, które często zmniejsza się wraz z wiekiem, postępującymi chorobami i samotnością. Dzięki takim projektom seniorzy, a szczególnie ci którzy mieszkają samotnie, zyskują większą swobodę funkcjonowania oraz niezależność.

Opaski telemedyczne SIDLY, które otrzymali seniorzy, to wyrób medyczny, posiadający certyfikaty gwarantujące najwyższe standardy bezpieczeństwa. Został zaprojektowany w taki sposób, by jego użytkowanie było maksymalnie proste i intuicyjne, m.in. dlatego posiadają tylko jeden przycisk – SOS oznaczony językiem Brajla. Wystarczy, że użytkownik opaski założy ją na nadgarstekmówi Edyta Kocyk, Prezes i Założycielka SiDLY.

Kiedy użytkownik opaski wciśnie przycisk SOS, telecentrum otrzyma automatyczny alert, po czym nastąpi połączenie z ratownikiem z poziomu urządzenia. W sytuacji potrzeby ratownik wyśle służby ratunkowe lub skontaktuje się z wyznaczonym przez seniora opiekunem, aby jak najszybciej udzielić pomocy poszkodowanemu. W sytuacji kiedy użytkownik upadnie, i nie będzie miał możliwości wciśnięcia przycisku SOS – opaska automatycznie wykryje taką sytuację i uruchomi alarm. Tak szybka reakcja jest niezwykle ważna, ponieważ minimalizuje ryzyko wystąpienia skutków niebezpiecznych zdarzeń i ma duży wpływ na dalsze życie seniora.

Jako firma bardzo dużo inwestujemy w jakość i bezpieczeństwo naszych seniorów. Jako Wykonawcy usług teleopieki dla ponad 500 samorządów posiadamy m.in. certyfikaty – ISO 27001 i ISO 27017, potwierdzające jakość i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, oraz  deklarację wyrobu medycznego – dodaje Edyta Kocyk.

Beneficjentami programu stają się zarówno seniorzy, jak i sama gmina, która nie tylko zyskuje mieszkańca czującego się bezpiecznie we własnym domu, ale również seniora, który będzie mógł pozostać dłużej w swoim lokalnym środowisku. 

Projekt potrwa do końca 2022 roku.

————————————-

SiDLY to polska firma oferująca usługę teleopieki na bazie własnego, autorskiego rozwiązania, w formie opaski na nadgarstek. Korzysta z niej już ponad 40 000 osób i ponad 500 jednostek samorządowych w każdym województwie. Każdego miesiąca opaski telemedyczne dokonują ponad 1 300 000 pomiarów, a w samym 2020 roku uratowały życie lub zdrowie ponad 500 osobom.

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”