Projekt NCBR
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Ścieżka dla Mazowsza | Cel projektu: Opracowanie inteligentnego systemu telemedycznego z funkcją predykcji upadków. | Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 7 955 250,00 zł | Dofinansowanie przyznane przez Centrum wynosi: 5 914 625,00 zł

Jesteśmy liderem na rynku teleopieki

Łączymy kompetencje polskiego producenta systemu zdalnej opieki z wiedzą i doświadczeniem specjalistów z różnych dziedzin

Produkty i usługi
dopasowane do twoich potrzeb

SZPITAL
I PLACÓWKI MEDYCZNE

Nowoczesny system telemonitorowania pacjentów SiDLY CARE PRO przeznaczony do monitorowania parametrów pacjentów w szpitalu oraz w warunkach domowych

SAMORZĄDY
I FUNDACJE

System teleopieki wykorzystujący medyczną opaskę bezpieczeństwa oraz urządzenia do zdalnej opieki i usług medycznych, połączone z alarmowym Centrum Medycznym

PRZEMYSŁ
FIRMY PRODUKCYJNE

System monitorowania bezpieczeństwa oraz stanu zdrowia pracowników składający się z opaski na nadgarstek połączonej z platformą zbierającą dane oraz alerty z urządzenia.

KLIENT INDYWIDUALNY

Opaska telemedyczna z funkcjami pomiarowymi, monitorowaniem aktywności oraz możliwością wezwania pomocy połączona z aplikacją dla opiekuna i/lub medycznym Centrum Teleopieki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, aby omówić interesujące Państwa produkty i usługi

INNOWACYJNY SYSTEM ZDALNEJ OPIEKI

JAKOŚĆ POTWIERDZONA WSPÓŁPRACĄ Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W ŁODZI

Uniwersytet Medyczny w Łodzi i SiDLY monitorują serca pacjentów z wykorzystaniem opaski telemedycznej SiDLY Care PRO.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi i SiDLY rozpoczynają projekt B+R dot. wdrożenia telemonitoringu do leczenia osób z niewydolnością serca. Celem jest wczesne wykrycie pogorszenia stanu pacjenta, efektywniejsze leczenie i redukcja negatywnych skutków. Projekt ma duży potencjał w zakresie poprawy jakości życia pacjentów z niewydolnością serca, a wyniki badań mogą mieć znaczący wpływ na rozwój telemedycyny w Polsce. 100 uczestników zostanie objętych zdalnym monitoringiem z wykorzystaniem opaski telemedycznej SiDLY Care Pro.

⬇️ Case Study dotyczące realizacji projektu można pobrać z naszej strony internetowej www.szpital.sidly.eu

SIDLY - POLSKA TECHNOLOGIA I PRODUKCJA

System i opaska SiDLY CARE PRO to jedyne na rynku produkty teleopieki w całości zaprojektowane i produkowane w Polsce.
Serce naszej firmy bije w Warszawie. Naszą siedzibą jest nowoczesny biurowiec, w którym znajdują się centrum badań i rozwoju, działy administracyjne, dział produkcji i logistyki, centrum relacji z klientami oraz własne medyczne Centrum Teleopieki. Pracuje tu ponad 100 osób,. Największym kapitałem SiDLY są nie tylko ich wysokie kompetencje, ale także współpraca i dobra energia, którą dzielimy się każdego dnia.

CERTYFIKATY

Nazywam się Edyta Kocyk i jestem Założycielką oraz Prezesem SiDLY. Firma powstała z potrzeby opieki nad moją babcią, która w 2014 roku zachorowała na demencję. Wspólnie z Michałem Pizonem stworzyliśmy projekt opaski telemedycznej, która początkowo była dedykowana tylko moim najbliższym. Wokół nas zgromadziło się wiele osób, o podobnych potrzebach. Dlatego zdecydowaliśmy się na komercjalizację studenckiego projektu i jego rozwój na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Od tego momentu minęło już ponad 9 lat. Przeszliśmy od etapu projektowania, budowy zespołu po wdrożenie rynkowe. Dzisiaj SiDLY to zespół ponad 100 osób, które z pasją i troską rozwijają usługę teleopieki.

SPRAWDŹ, JAK TECHNOLOGIA SIDLY WSPIERA POSZCZEGÓLNE BRANŻE

SZPITAL
I PLACÓWKI MEDYCZNE

SAMORZĄDY
I FUNDACJE

PRZEMYSŁ
FIRMY PRODUKCYJNE

KLIENT INDYWIDUALNY

NASI KLIENCI

0
użytkowników technologii SiDLY
0
akcji ratujących zdrowie i życie przeprowadzonych przez ratowników medycznych w Centrum Teleopieki SiDLY w 2022 roku
0
jednostek i instytucji korzysta z opasek SiDLY CARE PRO
0
mieszkańcy 16 krajów europejskich korzystają już z technologii SiDLY

Aktualności

SiDLY i Timago łączą siły

SiDLY i Timago łączą siły Dzięki współpracy z firmą Timago – polskim liderem produkcji i dystrybucji sprzętu medycznego – teleopaska SiDLY jest dostępna w punktach dystrybucji zlokalizowanych na

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu Data publikacji 23.12.2022 r.Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do konkursu ABM/2022/7 – Dla przedsiębiorstw na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję

Czytaj więcej »

SiDLY kreuje rozwój teleopieki na świecie

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, wzrasta zapotrzebowanie na usługi teleopieki. Coraz więcej europejskich samorządów szuka rozwiązań, które pozwolą zdalnie monitorować zdrowie seniorów. Z teleopasek SiDLY korzystają m.in. mieszkańcy

Czytaj więcej »
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”