OPASKA TELEMEDYCZNA W WALCE Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ COVID-19

W minionym tygodniu pierwszy pacjent objęty domową kwarantanną został podjęty monitoringowi teleopieki SiDLY, który skutecznie sprawdził się nie tylko w warunkach domowych ale także w szpitalnych.

11 marca otrzymaliśmy kolejny sygnał SOS od jednej z naszych Podopiecznych z symptomami silnych duszności i utrzymującymi się od dłuższego czasu trudnościami w oddychaniu. Konieczna była natychmiastowa interwencja ratowników medycznych i pogłębiona diagnostyka. Na szczęście u pacjentki nie zdiagnozowano zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Jednakże z racji grupy docelowej objętej teleopieką – seniorów – takich przypadków może być więcej. Do dnia dzisiejszego, teleopieką objęliśmy już ponad 4 tys. osób. Średnio, po otrzymanym zgłoszeniu alarmowym, telecentrum wysyła około 20 karetek tygodniowo.

W dobie rozwijających się epidemii wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa należy zmaksymalizować użycie technologii do ochrony ludzkiego zdrowia i życia.

Zastosowanie opasek telemedycznych, jako produktu medycznego, zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie epidemiologii, pozwala na:

  • Zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez zastosowanie opasek telemedycznych u osób objętych kwarantanną w celu zapobiegania wyjścia poza określoną strefę bezpieczeństwa oraz monitorowanie bieżącej sytuacji zdrowotnej w szczególności parametrów takich jak: temperatura, tętno, saturacja.
  • Zabezpieczenie możliwości przyjęcia na oddziałach zakaźnych oraz w izolatkach. Dzięki zastosowaniu opaski telemedycznej nie ma konieczności wykonywania ciągłych pomiarów przez personel medyczny i kontaktu z chorym, gdyż opaska automatycznie i regularnie samoistnie wykonuje pomiary, następnie przesyła je na platformę telemedyczną. Ponadto ważne jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu pomiarowego stosowanego w izolatkach, ponieważ może go zabraknąć w sytuacji epidemii. Opaski telemedyczne mogą być odpowiednim substytutem obecnego sprzętu pomiarowego.
  • Monitorowanie stanu zdrowia seniorów – czyli osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania w celu podjęcia natychmiastowej reakcji na pojawiające się spadki saturacji oraz świadome monitorowanie stanu zdrowia.

Teleopieka SiDLY

Przypomnijmy: opaska telemedyczna jest produktem medycznym i umożliwia zdalny monitoring parametrów życiowych, takich jak: temperatura, tętno, saturacja, oraz miejsce pobytu. Wszystkie dane są na bieżąco przesyłane na platformę do ratowników w telecentrum bądź wewnętrznie w jednostce medycznej.

Teleopieka SiDLY to polska, medyczna technologia, która oferuje szereg możliwości monitorowania stanu zdrowia użytkownika opaski, przebywającego zarówno w szpitalu, jak i w środowisku domowym. Dbamy o zdrowie zarówno pacjentów jak i lekarzy minimalizując kontakt lekarza z pacjentem.

Celem wdrożenia technologii, zapraszamy do kontaktu:
michal.pizon@sidly.org
Tel. 725 144 720

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”