Opaska telemedyczna SiDLY kolejny raz ratuje zdrowie!

Skarżąca się na duszności i problemy z oddychaniem kobieta, dzięki systemowi teleopieki SiDLY, wywołała sygnał alarmowy, który zarejestrowało Centrum Telemonitoringu.

Niespełna kilka minut wystarczyło, by uchronić Seniorkę od tragicznego w skutkach zdarzenia.

Pani Danuta* jest uczestnikiem projektu „Kompleksowa usługa całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w miejscu ich zamieszkania w Gminie Swarzędz”, który SiDLY realizuje wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Jak wynika z informacji otrzymanych od Ratownika z Telecentrum: „kobieta skarżyła się na brak możliwości nabrania powietrza oraz ból przepony. Miała duże trudności z oddychaniem, dlatego zasadne było pilne wezwanie karetki pogotowia ratunkowego. W oczekiwaniu na przyjazd ratowników medycznych niezbędne było poinstruowanie o konieczności otworzenia okien i spokojnego oddychania. Uspokoiłem i powiadomiłem, że pomoc jest już w drodze.”

Zarejestrowanie sygnału alarmowego oraz natychmiastowa reakcja Telecentrum SIDLY sprawiły, iż służbom ratunkowym udało się dotrzeć na czas. Ratownicy podjęli odpowiednie czynności ratunkowe i przetransportowali kobietę do szpitala.

Wdrożenie projektu SiDLY w Swarzdzu

Wdrożenie systemu teleopieki SiDLY w Swarzędzu. Zdjęcie nie przedstawia bohaterki artykułu

„W domu, razem z Panią Danutą*, obecna była opiekunka ale to właśnie nas kobieta zdecydowała się zaalarmować. Najprawdopodobniej, osoba, która opiekowała się Podopieczną była zdenerwowana, dlatego nie była w stanie sama zadzwonić po pomoc.” – podkreśla Ratownik z Telecentrum.

„Teleopieka oparta na całodobowym monitoringu z wykorzystaniem profesjonalnego telecentrum jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że świadczona przez nas pomoc jest nieoceniona – zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, swobody, a przede wszystkim spokój wewnętrzny. System teleopieki czuwa niezmiennie 24h/ dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.” – wskazuje Edyta Kocyk, założycielka SiDLY i dodaje:

„Jesteśmy dumni, że właśnie w taki sposób zakończyła się reakcja na niebezpieczne, zagrażające życiu zgłoszenie. Czujemy się wyróżnieni, że to właśnie my przyczyniliśmy się do wsparcia i udzielenia natychmiastowej pomocy. Jako polska firma dokładamy wielu starań w rozwój systemu ale przede wszystkim w najlepszą jakość świadczenia usług teleopieki.”

Warto zwrócić uwagę, iż z teleopieki opartej na opasce telemedycznej korzysta już ponad 20 samorządów w Polsce, a opieką i systemem objętych jest ponad 4 tysiące osób. Dzięki usłudze teleopieki seniorzy oraz osoby potrzebujące monitoringu zdrowia w gminach są zaopiekowani i czują się bezpiecznie – nawet wówczas, gdy mieszkają sami.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie samorządy oraz inne jednostki, dla których najważniejszą wartością jest zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców:

Tel. +48 725 144 720, e-mail:  michal.pizon@sidly.org
Tel. +48 887 770 682, e-mail:  agnieszka.staskiewicz@sidly.org

*Imię Podopiecznej zostało zmienione z uwagi na Ochronę Danych Osobowych.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”