Opaska telemedyczna SiDLY Care ratuje kolejne życie!

Kolejny raz możemy przekonać się o skuteczności technologii SiDLY.

Ze zdalnej formy opieki korzysta coraz więcej osób oraz instytucji, które wprowadzają system telemedyczny jako wsparcie w działaniu opiekunów. Jednym z takich podmiotów jest Dom Opieki Mecenat w Płocku.

Na co dzień ze zdalnej opieki korzysta m.in. 81 letnia – Pani Irena – jedna z podopiecznych Domu Opieki w Płocku. Choruje ona na nadciśnienie tętnicze, mieszka sama i korzysta z opaski telmedycznej SiDLY Care oraz systemu SilverCRS. Opiekunka odwiedza Panią Irenę dwa razy w tygodniu, natomiast codziennie ma ona dostęp do platformy monitorującej parametry swojej podopiecznej.

Dzięki temu, gdy system zarejestrował u podopiecznej zdarzenie „SOS” możliwa była natychmiastowa reakcja. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości sms z informacją o sytuacji alarmowej użytkownika opaski SiDLY, opiekunka podjęła próby kontaktu z podopieczną – które jednak okazały się bezskuteczne.

Dopiero kontakt z synem Pani Ireny pozwolił na odpowiednie działanie i dotarcie na miejsce w celu udzielenia pomocy, jak później się okazało, do nieprzytomnej kobiety.

System z opaską SiDLY uratował życie! Szybka reakcja i sprawne przekazanie informacji pozwoliły na wezwanie w odpowiednim czasie pogotowia, co niewątpliwie ocaliło życie Pani Ireny. W szpitalu lekarz stwierdził podejrzenie udaru, obecnie pacjentka jest przytomna, można z nią rozmawiać, ma niewielki niedowład prawej ręki.

Opaska telemedyczna SiDLY umożliwiła podjęcie natychmiastowej reakcji na zdarzenie. Dzięki innowacyjnemu systemowi SilverCRS oraz pomiarom i alertom codziennie możemy kontrolować przebieg choroby podopiecznych a także działać w przypadku sytuacji alarmowych.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”