Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


Nowy oddział SiDLY na Śląsku!

Szanowni Państwo,
z dumą i ogromną radością dzielimy się informacją o nowopowstałym oddziale SiDLY znajdującym się w Katowicach.

Wart podkreślenia jest fakt, że firma SiDLY zdobyła Grand Prix w konkursie Top Trends za Najlepszy Start-up w Zabrzu. Jest to kolejny krok w drodze do rozwoju firmy na rynku polskim oraz międzynarodowym.

Doskonałą zapowiedzią zaistnienia naszej firmy na dłużej na terenie Górnego Śląska jest udział w 9 edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniach 16-18.10.2019r. Założycielka i CEO SiDLY – Edyta Kocyk – będzie ekspertem w panelu dyskusyjnym pt. MedTech – startupy i biznes – w Zabrzańskiej Dolinie Medycznej. Główna idea i hasło wydarzenia to „Nauka – Biznes – Samorząd. RAZEM DLA GOSPODARKI”. Serdecznie zapraszamy!

Rozwój działalności Spółki szczególnie ułatwi dotarcie do naszych klientów parterów biznesowych na terenie Górnego Śląska. Telemedycyna i teleopieka SiDLY zyska nowy wymiar poszerzając swój zasięg o nowe możliwości.

Kongres Małych i Średnich przedsiębiorstw

SiDLY Sp. z o.o.
Ul. Chorzowska 6
40-101 Katowice

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie Samorządy oraz inne Podmioty ze Śląska, które zainteresowane są promowaniem rozwiązań dot. zdrowia i polityki społecznej:

Tel. +48 725 144 720, e-mail: michal.pizon@sidly.org – Michał Pizon, Współzałożyciel SiDLY

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony: www.sidly-care.eu

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”