Nominacja Dystrybutora SiDLY do Silver Economy and Ageing Well International Awards 2018

Nominacja Dystrybutora SiDLY do Silver Economy and Ageing Well International Awards 2018 na „Innowacyjny produkt”!

To ogromne wyróżnienie! System teleopieki Bochacz.com, wspierany przez technologię SiDLY Care został nominowany do finału w międzynarodowym konkursie na „Innowacyjny produkt”. Pierwsza edycja Silver Economy i Aging Well International Awards odbędzie się w Paryżu 29 marca 2018 roku podczas największej imprezy SilverEco French: Silver Night!

Silver CRS jako zwycięzca na arenie międzynarodowej w kategorii „Innowacyjny produkt”? – To możliwe dzięki Państwa głosom! Każdy z nas może dołożyć się do wygranej, aby spośród niespełna 50 kandydatów promować opartą na autorskim systemie SiDLY Care technologię „Silver Care and rescue system – Silver CRS”. Jesteśmy dumni, że nasza technologia jest częścią sukcesu firmy Bochacz.com.

Silver CRS to moduł sztucznej inteligencji oparty na dyskretnie zbieranych danych, konstruuje model zachowania pacjentów. Moduł wykrywa niebezpieczne zachowania i automatycznie powiadamia opiekunów. SilverCRS zawiera różne profile behawioralne dla: pacjentów z nadmierną aktywnością, pacjentów z przewlekłymi schorzeniami oraz pacjentów z chorobą Alzheimera lub demencją.

Jeszcze tylko 28 dni pozostało na oddanie głosu – już dziś mogą Państwo zagłosować na system opiekuńczo-ratunkowy SilverCRS!

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”