Niezawodny system teleopieki SIDLY w Lublinie!

W ubiegłą sobotę, dzięki szybkiej reakcji Ratownika z Telecentrum, udzielono natychmiastowej pomocy Podopiecznemu z Lublina.

Pan Tadeusz* jest uczestnikiem projektu SOS dla Seniora, który SIDLY realizuje wspólne z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Lublinie.

O tym, że teleopieka rośnie w siłę wiemy nie od dziś. Coraz częściej przekonujemy się i doświadczamy sytuacji, w których jest ona niezbędnym czynnikiem do zapewnienia bezpieczeństwa i swobody funkcjonowania w codziennym życiu.

Mężczyzna poczuł się źle i postanowił nacisnąć przycisk SOS znajdujący się na opasce SiDLY. „Podopieczny poinformował, że ma trudności w oddychaniu. Skarżył się na utrzymujący się ból w klatce piersiowej, promieniujący pod łopatkę. Po przeprowadzeniu krótkiego wywiadu konieczne było wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego. Pogłębiające się duszności utrudniały Panu Tadeuszowi prawidłowe funkcjonowanie” – podkreśla Ratownik z Telecentrum.

Otrzymanie zgłoszenia i właściwa reakcja Centrum Telemonitoringu pozytywnie wpłynęły na dalszy przebieg zdarzeń. Senior pod opieką ZRM został przetransportowany do szpitala i w ramach wdzięczności za pomoc zadzwonił ponownie do Ratownika SiDLY: „Pan Tadeusz wykonał połączenie głosowe z opaski do Telecentrum, by poinformować, że znajduje się w szpitalu i otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Zapewnił, że zadzwoni ponownie w sytuacji, gdy będzie mógł opuścić szpital.”

Przycisk SOS zgłoszenie alarmowe

„Powyższa sytuacja pokazuje, że nie tylko my staramy się monitorować parametry życiowe Użytkowników opasek telemedycznych i dbać o nich ale również sami Podopieczni darzą nas wielkim zaufaniem. Czują się w obowiązku by przekazywać Telecentrum informacje o dalszych krokach podejmowanych przez lekarzy tak, jak uczynił to Pan Tadeusz” – wskazuje Edyta Kocyk, Założycielka SiDLY.

„U Podopiecznego pilotażowego projektu SOS dla Seniora w Lublinie stwierdzono odmę opłucnową. Decyzją lekarzy pacjent pozostanie na hospitalizacji w szpitalu” – informuje Ratownik z Telecentrum.

Kolejne zarejestrowane zgłoszenie alarmowe udowadnia, że istnieje ogromny sens i nadzieja w świadczeniu usług teleopieki. Wartości, jakie wyróżnia system teleopieki SiLDLY, uświadamiają społeczeństwo, jak ważne jest podjęcie natychmiastowej pomocy i udzielenie wsparcia drugiemu człowiekowi w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkie Samorządy oraz inne Podmioty, dla których istotną wartością jest zdrowie drugiego człowieka:

Tel. +48 725 144 720, e-mail: michal.pizon@sidly.org
Tel. +48 887 770 682, e-mail: agnieszka.staskiewicz@sidly.org

 

*Imię Podopiecznego zostało zmienione z uwagi na Ochronę Danych Osobowych.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”