Misja gospodarcza w Bawarii

We wrześniu bieżącego roku odbyła się trzydniowa misja gospodarcza laureatów konkursu Biznes w Niemczech.

Cztery polskie firmy, których pomysły zostały ocenione najwyżej pod względem innowacyjności oraz możliwości odniesienia sukcesu na rynku niemieckim, uczestniczyły w intensywnym 3-dniowym pobycie w Monachium. Podczas misji gospodarczej SiDLY wzięło udział w wielu spotkaniach z najważniejszymi osobami i instytucjami biznesowymi i rządowymi w Bawarii i Niemczech. SiDLY przeprowadziło interesującą rozmowę m.in. z Josefem Schmidem – zastępcą burmistrza Monachium, przedstawicielami Departamentu Pracy i Gospodarki Urzędu Miasta Monachium, Wydziałem Handlu i Prawa przy Ambasadzie w Berlinie, akceleratorami biznesu: Wayra Dach, Centrami Technologicznymi: MGH-Münchner Gewerbehof- und Technologiezent rumsgesellschaft, oraz instytucjami finansującymi i wspierającymi np. Invest in Bavaria, oraz IHK für München und Oberbayern czy Evobis.

SiDLY uzskało bardzo dużo pozytywnych rekomendacji, które zamierza wykorzystać w bliskiej przyszłości.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”