Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu ABM/2023/4

W erze rosnących wyzwań społecznych, takich jak starzenie się społeczeństwa oraz potrzeba zapewniania godnej opieki dla osób w podeszłym wieku, kluczowe staje się dostosowanie sektora opieki społecznej i senioralnej do nowoczesnych standardów. Jednym z rozwiązań, które staje się symbolem cyfrowej transformacji opieki nad seniorami, jest wykorzystanie opasek telemedycznych. Ten innowacyjny krok został włączony do procesu cyfryzacji opieki społecznej w Polsce, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na skuteczną i wszechstronną opiekę dla osób starszych.
W sierpniu br., minister Janusz Cieszyński osobiście przekazał opaski telemedyczne SiDLY mieszkańcom Miękini (dolnośląskie). To symboliczne wręczenie opasek seniorom jest wyraźnym sygnałem, że Polska idzie w kierunku nowoczesnej opieki opartej na technologii. Miękinia stała się jednocześnie kolejną gminą, która skutecznie wdraża proces cyfryzacji opieki społecznej za pomocą rozwiązań SiDLY. W Polsce już niemal 900 jednostek i instytucji korzysta z usług teleopieki SiDLY, a liczba ta z miesiąca na miesiąc rośnie. – Teleopieka dąży do przeniesienia opieki nad seniorami z tradycyjnych placówek instytucjonalnych do komfortowego i bezpiecznego przebywania we własnym domu. Dzięki opaskom SiDLY seniorzy mogą monitorować swój stan zdrowia oraz pozostawać w stałym kontakcie z opiekunami oraz alarmowym Centrum Teleopieki. Jest to niezwykle istotne, szczególnie w sytuacjach nagłych, gdy szybka reakcja naszych ratowników medycznych pozwala na uratowanie ludzkiego życia lub zdrowia – mówi Edyta Kocyk, Prezes i założycielka SiDLY.

Teleopieka, będąca integralną częścią procesu deinstytucjonalizacji, odgrywa kluczową rolę w nowoczesnym podejściu do opieki społecznej. Przy wykorzystaniu opasek telemedycznych SiDLY, Polska bez wątpienia stawia krok w kierunku przyszłości opieki, która jest spersonalizowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb. To znacznie przyczynia się do poprawy jakości życia seniorów, umożliwiając im pozostawanie w swoim otoczeniu, nawet w sytuacjach wymagających specjalnej troski.

Cyfryzacja opieki społecznej, jaką dąży osiągnąć Minister Cieszyński, nie tylko przyczynia się do zwiększenia efektywności opieki nad seniorami, ale również do optymalizacji zasobów i redukcji kosztów. Dlatego tak istotne jest wdrażanie rozwiązań, które umożliwiają seniorom pozostanie w swoim otoczeniu, a jednocześnie zapewniają im opiekę na najwyższym poziomie.

W tym kontekście, proces cyfryzacji opieki społecznej idealnie współgra z celami Funduszy Europejskich, które promują nowoczesne rozwiązania w obszarze opieki i wsparcia społecznego. To właśnie dzięki takim innowacjom możemy zapewnić, że starsze pokolenie cieszy się pełnią życia, mając dostęp do najlepszej opieki, jaką może im zapewnić współczesna technologia.

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”