Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


Mieszkanka Radomia wezwała pomoc dzięki opasce telemedycznej SiDLY!

W dniu 17.10.2019r. w godzinach wieczornych Centrum Telemonitoringu zarejestrowało kolejny sygnał alarmowy. Dzięki systemowi teleopieki SiDLY, Seniorka nie wahając się ani chwili, nacisnęła przycisk SOS znajdujący się na opasce telemedycznej.

Pani Jadwiga* jest uczestniczką projektu pt. „Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia”, który SiDLY realizuje wspólnie z Urzędem Miejskim w Radomiu.

„Po nawiązaniu połączenia i kontaktu głosowego z Podopieczną, kobieta poinformowała o złym samopoczucie. Seniorka skarżyła się na silny szum w głowie oraz wysokie ciśnienie powyżej 200, które utrudnia jej prawidłowe funkcjonowanie.” – relacjonuje Ratownik z Telecentrum.

Naciśnięcie przycisku SOS było jedynym rozsądnym rozwiązaniem, na które zdecydowała się Pani Jadwiga. „W czasie rozmowy wywnioskowałam, że zasadne będzie pilne wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zapytałam Podopieczną, czy czuje się na siłach, by ponownie zmierzyć swoje ciśnienie. Po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi postanowiłam od razu zadzwonić po służby ratunkowe. – mówi Ratownik z Telecentrum.

Zarejestrowanie sygnału alarmowego i podjęcie natychmiastowej reakcji przez Centrum Telemonitoringu SiDLY sprawiło, że ZRM dojechał bardzo szybko do naszej Seniorki. Ratownicy podjęli odpowiednie czynności ratunkowe i przewieźli kobietę do szpitala.

„System teleopieki czuwa niezmiennie 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Teleopieka SiDLY, dzięki możliwości całodobowej opieki, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, swobody i spokój wewnętrzny użytkownika opaski. Jako polska firma dokładamy wielu starań w rozwój systemu i przede wszystkim w najlepszą jakość świadczenia usług teleopieki.” – podkreśla Edyta Kocyk, założycielka SiDLY.

co za dzien

Redakcja Co Za Dzień Radom.

Jak wynika z informacji otrzymanych od Ratownika z Telecentrum: „szpital, do którego została przewieziona Pani Jadwiga, zadbał o wykonanie wszelkich niezbędnych badań, co pozwoliło na ustabilizowanie stanu zdrowia pacjentki.”

Zapraszamy do kontaktu wszystkie samorządy oraz inne jednostki, dla których najważniejszą wartością jest zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców:

Tel. +48 725 144 720, e-mail:  michal.pizon@sidly.org
Tel. +48 887 770 682, e-mail:  agnieszka.staskiewicz@sidly.org
Tel. +48 887 772 033, e-mail: danuta.pawlak@sidly.org

*Imię Podopiecznej zostało zmienione z uwagi na Ochronę Danych Osobowych.

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”