Mieszkańcy Lublina objęci systemem teleopieki SiDLY!

Spółka SiDLY wygrała przetarg na wdrożenie systemu teleopieki dla 400 Seniorów z Lublina w ramach projektu SOS dla Seniora.

W dniu 22 lipca br. w siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lwowskiej 28 w Lublinie nastąpiło oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Spółką SiDLY a gminą Lublin. Projekt zostanie zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Lublin. Czas realizacji usługi teleopieki: 1 rok.

Dnia 23 lipca odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pana Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka oraz Pani Moniki Lipińskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych. Wiodącym tematem było omówienie systemu teleopieki SiDLY ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z funkcjonowania usług opieki zdalnej. Dzięki nowoczesnym technologiom, rejestrowane parametry życiowe Użytkownika opaski telemedycznej przesyłane są do centrum teleopieki, w którym ratownik na bieżąco monitoruje i reaguje na przyjęte zgłoszenia zagrożenia zdrowia bądź życia.

Dostrzeżona przez mieszkańców Lublina forma wsparcia w postaci zdalnej teleopieki wzbudza duże zaufanie i chęć bliższego poznania.– Ich ciekawość ukierunkowana na nowe technologie doprowadziła do znalezienia złotego środka. Jesteśmy pełni optymizmu, ponieważ ze wstępnych rozmów wynika, że system teleopieki oferowany przez SiDLY spełnia oczekiwania naszych Podopiecznych – podkreśla Anna Walczak, Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie.

– Niezwykle istotna dla rodzin i bliskich osób starszych, przy korzystaniu z systemu teleopieki, będzie możliwość stałej zdalnej opieki nad Seniorem. Obawa najbliższych o wystąpieniu potencjalnego zagrożenia zmniejszy się, co przełoży się na zwiększenie komfortu w życiu codziennym. Poczucie bezpieczeństwa naszych Podopiecznych jest dla nas najważniejsze – kontynuuje Anna Walczak.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Inicjatywa projektu SOS dla Seniora zakłada niezależność i swobodę funkcjonowania osoby starszej, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłego monitoringu przez ratowników. System teleopieki SiDLY, ze względu na posiadającą możliwość natychmiastowego wezwania pomocy wpływa również na zniwelowanie poziomu stresu i poprawia równowagę psychiczną zarówno Podopiecznego – Użytkownika opaski telemedycznej, jak i jego najbliższych.

 

Rekrutacja do projektu dla mieszkańców Lublina będzie prowadzona do 7 sierpnia 2019r. w:

 • Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie,
  ul. Lwowska 28, Lublin, 14P, tel. 81 466 55 60, 667 352 149, 539 867 635,
  mail: sosdlaseniora@zow.lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
 • Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin,
  ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, pok. 13,
  tel. 81 466 30 50 lub 81 466 20 69,
  mail: wips@lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

Dziękujemy Władzom Lublina za zaufanie!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie Samorządy i Podmioty zainteresowane wdrożeniem:

+48 725 144 720 – Michał Pizon, Współzałożyciel SiDLY
+48 887 770 682 – Agnieszka Staśkiewicz, Account Manager

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”