Mieszkańcy Lublina objęci systemem teleopieki SiDLY!

Spółka SiDLY wygrała przetarg na wdrożenie systemu teleopieki dla 400 Seniorów z Lublina w ramach projektu SOS dla Seniora.

W dniu 22 lipca br. w siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lwowskiej 28 w Lublinie nastąpiło oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Spółką SiDLY a gminą Lublin. Projekt zostanie zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Lublin. Czas realizacji usługi teleopieki: 1 rok.

Dnia 23 lipca odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pana Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka oraz Pani Moniki Lipińskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych. Wiodącym tematem było omówienie systemu teleopieki SiDLY ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z funkcjonowania usług opieki zdalnej. Dzięki nowoczesnym technologiom, rejestrowane parametry życiowe Użytkownika opaski telemedycznej przesyłane są do centrum teleopieki, w którym ratownik na bieżąco monitoruje i reaguje na przyjęte zgłoszenia zagrożenia zdrowia bądź życia.

Dostrzeżona przez mieszkańców Lublina forma wsparcia w postaci zdalnej teleopieki wzbudza duże zaufanie i chęć bliższego poznania.– Ich ciekawość ukierunkowana na nowe technologie doprowadziła do znalezienia złotego środka. Jesteśmy pełni optymizmu, ponieważ ze wstępnych rozmów wynika, że system teleopieki oferowany przez SiDLY spełnia oczekiwania naszych Podopiecznych ? podkreśla Anna Walczak, Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie.

– Niezwykle istotna dla rodzin i bliskich osób starszych, przy korzystaniu z systemu teleopieki, będzie możliwość stałej zdalnej opieki nad Seniorem. Obawa najbliższych o wystąpieniu potencjalnego zagrożenia zmniejszy się, co przełoży się na zwiększenie komfortu w życiu codziennym. Poczucie bezpieczeństwa naszych Podopiecznych jest dla nas najważniejsze ? kontynuuje Anna Walczak.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Inicjatywa projektu SOS dla Seniora zakłada niezależność i swobodę funkcjonowania osoby starszej, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłego monitoringu przez ratowników. System teleopieki SiDLY, ze względu na posiadającą możliwość natychmiastowego wezwania pomocy wpływa również na zniwelowanie poziomu stresu i poprawia równowagę psychiczną zarówno Podopiecznego – Użytkownika opaski telemedycznej, jak i jego najbliższych.

 

Rekrutacja do projektu dla mieszkańców Lublina będzie prowadzona do 7 sierpnia 2019r. w:

 • Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie,
  ul. Lwowska 28, Lublin, 14P, tel. 81 466 55 60, 667 352 149, 539 867 635,
  mail: sosdlaseniora@zow.lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,
 • Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin,
  ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, pok. 13,
  tel. 81 466 30 50 lub 81 466 20 69,
  mail: wips@lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

Dziękujemy Władzom Lublina za zaufanie!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie Samorządy i Podmioty zainteresowane wdrożeniem:

+48 725 144 720 – Michał Pizon, Współzałożyciel SiDLY
+48 887 770 682 ? Agnieszka Staśkiewicz, Account Manager

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.