sidly na targach Medica

SiDLY na Międzynarodowych Targach Investing in Medical Innovations

W dniach 18-20 lutego w Katowicach po raz pierwszy odbyły się Międzynarodowe Targi Investing in Medical Innovations. Konferencja zgromadziła wiele osobistości ze świata zdrowia. Podczas konferencji swoją prelekcję miała również współzałożycielka SiDLY – Edyta Kocyk.

CEO SiDLY opowiadała nt. Telemedycyny przyszłości opartej na rozwiązaniach wearable. Wystąpienie spotkało się z dużą aprobatą ze strony środowiska medycznego. Rozwiązanie SiDLY, które stanowi bardzo duże wsparcie w opiece nad seniorami, zostało również wyróżnione przez media. Wywiad dotyczący urządzenia został przeprowadzony przez stację Telewizja Polska Katowice (TVP3). Warto przypomnieć, iż zgodnie z badaniami „Connected Health. How digital technology is transforming health and social care”, Deloitte Centre for Health Solutions, 2015, dzięki zastosowaniu urządzeń mobilnych w służbie zdrowia i opiece senioralnej o 60% zmniejszeniu ulega czas poświęcany na wypełnianie dokumentacji,o ok. 35% zmniejsza się koszt hospitalizacji a wykorzystanie pogotowia o 53%. Urządzenie SiDLY to pierwsze w Europie urządzenie medyczne w formie opaski na rękę, które jest sukcesywnie wdrażane do nowoczesnych szpitali w Europie, oraz wykorzystywane przez Domy Seniora.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”