Księgowy

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja polityki rachunkowości oraz procedur finansowo-księgowych w spółce,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie i weryfikacja rozliczeń podatkowych w zakresie CIT, VAT,
 • Sprawozdawczość na potrzeby GUS, NBP,
 • ścisła współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi w zakresie prowadzonych inwestycji,
 • Obsługa bankowości elektronicznej,
 • Przygotowywanie analiz, zestawień i sprawozdań na potrzeby spółki,
 • Optymalizacja procesów księgowych i wdrażanie usprawnień oraz zaangażowanie w rozwój firmy
 • Płace

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (np. finanse i rachunkowość, ekonomia),
 • Minimum 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Doświadczenia w firmie produkcyjnej
 • Bardzo dobrej, praktycznej znajomości ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych oraz umiejętności ich prawidłowego interpretowania i stosowania,
 • Biegłości w pracach operacyjnych,
  bardzo dobrej, praktycznej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • Ukierunkowania na efektywność procesu obiegu dokumentów i procesów księgowych, w tym ich automatyzacji,
 • Terminowości wykonywania zadań, sumienności, odpowiedzialności,
 • Wysoko rozwiniętych zdolności analitycznych,
 • Motywacji, pasji, pozytywnego nastawienia do pracy

W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy:

 • Możliwość współtworzenia organizacji zmieniającej świat w bezpieczniejszy i przyjazny;
 • Dynamiczną ścieżka kariery i potencjał rozwoju w organizacji;
 • Przyjazną kulturę pracy, opartą na zaufaniu, współpracy, wzajemnym wsparciu i dobrej atmosferze;
 • Przestrzeń do wdrażania własnych pomysłów i inicjatyw w organizacji;
 • Bezpośredni wpływ na rozwój dynamicznej branży Telemedycyny w Polsce i na świecie;
 • Brak dress codu i narzuconych schematów;

Aplikuj!

Mailowo: edyta.kocyk@sidly.org, lub przez formularz kontaktowy. Więcej informacji: +48 667 870 126

  Pozostawienie danych kontaktowych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


  footer_menu
  footer_programy_fundusze
  Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
  Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
  Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
  Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
  Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

  Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
  Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
  Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
  Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
  Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
  Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
  wartość projektu – 3 364 840,00 zł
  wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
  Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”