Klaster Innowacyjna Medycyna

SiDLY oficjalnie stało się członkiem Klastra Innowacyjna Medycyna. Misją Klastra jest m.in. wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia.

Klaster aktywizuje i inicjuje współpracę organizacji działających w branży medycznej, farmaceutycznej i branżach powiązanych. Uczestnictwo w Klastrze Innowacyjna Medycyna umożliwi SiDLY nie tylko wymianę poglądów, ale również czerpanie z doświadczeń organizacji działających w służbie zdrowia oraz telemedycynie od dłuższego okresu. SiDLY sp. z o.o. jest otwarta na współpracę z członkami Klastra dla rozwoju Klastra oraz spółki. Jednym ze wspólnych celów są badania i rozwój nauki oraz praca na rzecz rozwoju innowacji w branży medycznej.

Członkostwo SiDLY w Klastrze Innowacyjna Medycyna zostało uroczyście inaugurowane 14 sierpnia br. we Wrocławiu.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.