Kętrzyn - pierwsza gmina z opaskami telemedycznymi SiDLY w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów 2023

Seniorzy z Kętrzyna otrzymali opaski telemedyczne SiDLY, które zapewnią im opiekę i całodobowe wsparcie ratowników medycznych. Pieniądze na zakup urządzeń gmina pozyskała z kolejnej edycji rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów (KWS). Kętrzyn jako pierwszy w tym roku skorzystał z dotacji.

Uroczyste przekazanie opasek odbyło się przy okazji otwarcia Kętrzyńskiego Centrum Seniora. Wzięli w nim udział przedstawiciele lokalnych władz i ośrodków pomocy społecznej oraz Edyta Kocyk, prezes i założycielka SiDLY. Otwarcie nowej placówki było okazją do rozmów na temat potrzeb seniorów, polityki senioralnej i zmian demograficznych w Polsce. Jednym z narzędzi procesu deinstytucjonalizacji opieki społecznej jest opaska telemedyczna, która pozwala na zdalną opiekę nad seniorem.

“Seniorów przybywa. Starzejące się społeczeństwa to trend ogólnoeuropejski. W Kętrzynie seniorzy stanowią 25% wszystkich mieszkańców. Jesteśmy wśród trzech województw, które według GUS będą najszybciej się starzeć. Oznacza to, że już dziś musimy zadbać o mechanizmy, które będą wspierać politykę senioralną. Powinniśmy tworzyć spójny system opieki nad osobami starszymi. Działania obejmą zarówno seniorów aktywnych, jak i tych, którzy przebywają stale w domach czy ośrodkach. Dzieci często wyjeżdżają do większych ośrodków, a ich rodzice zostają sami na miejscu. Dlatego pozyskaliśmy fundusze z Korpusu Wsparcia Seniorów i kupimy 60 opasek telemedycznych, dzięki którym otrzymają oni stałą pomoc i opiekę medyczną. Gdy coś złego się zdarzy, ich bliscy będą wiedzieli, gdzie znajduje się rodzic i jaka pomoc jest potrzebna” – mówił Maciej Wróbel, zastępca burmistrza Kętrzyna.

Program Korpus Wsparcia seniorów skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce. W ramach modułu drugiego gminy mogą zapewnić seniorom całodobową opiekę.

Opaska telemedyczna służąca do zdalnej opieki nad seniorami musi być wyposażona w przycisk bezpieczeństwa z sygnałem SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia urządzenia, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja) oraz funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Opaska telemedyczna SiDLY spełnia te wszystkie kryteria i jest najczęściej wybieranym tego typu urządzeniem przez samorządy. Tylko w ramach ubiegłorocznej edycji KWS ponad 600 gmin zdecydowało o wyborze SiDLY, zapewniając tym samym bezpieczną teleopiekę dla 25 tysięcy seniorów.

Podczas otwarcia Kętrzyńskiego Centrum Seniora, opaski telemedyczne otrzymało czworo pierwszych seniorów. “Mamy własne Telecentrum Medyczne i obecnie opiekujemy się ponad 50 tysiącami seniorów w Polsce. Dystrybuujemy nasz polski produkt do 16 krajów na świecie. Jak działa teleopieka? Senior nosi opaskę, która monitoruje jego parametry życiowe i przesyła wszystkie dane do Telecentrum, w którym pracuje 40 ratowników medycznych oraz lekarzy” – opowiadała Edyta Kocyk, prezes i założycielka SiDLY.

“Najważniejszą funkcją opaski jest przycisk SOS w centralnym punkcie urządzenia, który pozwala nawiązać szybki kontakt z ratownikiem medycznym. Zawsze, gdy poczują się państwo źle można wcisnąć SOS. Opaska bez użycia telefonu połączy się z Telecentrum. Ratownik widzi takie parametry jak tętno i saturację oraz – co ważne – lokalizację seniora. Możliwa jest swobodna rozmowa przez opaskę i to na jej podstawie ratownik podejmuje odpowiednie działania. Ważne jest także wykrywanie upadków. Opaska sama zauważy, że do niego doszło i przekaże taką wiadomość ratownikowi. On zdecyduje, czy wystarczy powiadomić rodzinę lub sąsiadów wskazanych w karcie pacjenta, czy trzeba natychmiast wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego” – dodała Edyta Kocyk.

Na koniec spotkania o roli seniorów w społeczeństwie i przepisie na zdrowe życie wykład wygłosił Wojciech Iwulski z Fundacji Eko-Senior w Kętrzynie. “Przyszłość jest nieznana, a dynamika zmian jest ogromna. Zachęcam Was, byście angażowali się w sprawy lokalnej społeczności. Ucz się przez całe życie i angażuj w sprawy społeczne – to ważne zadanie seniorów” – powiedział Wojciech Iwulski, prezes Fundacji Eco-Senior w Kętrzynie. 

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”