Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Zamów bezpłatny katalog!

Kampania społeczna #SIDLYWspieraLekarzy

Firma SiDLY bezpłatnie obejmie teleopieką rodziny lekarzy pracujących z pacjentami chorymi na COVID-19.

 

Widzimy i doceniamy zaangażowanie lekarzy, którzy walczą o życie i zdrowie pacjentów chorych na COVID-19, dlatego specjalnie dla nich startujemy z kampanią #SiDLYWspieraLekarzy!!

To właśnie lekarze i pielęgniarki są jedną z najbardziej narażonych grup na zakażenie koronawirusem COVID-19 z uwagi na częste i bezpośrednie kontakty z pacjentem, dlatego znajdują się w grupie szczególnego wsparcia. W ramach prowadzonej kampanii #SiDLYWspieraLekarzy, spółka chce pomóc lekarzom w opiece nad ich bliskimi. Spółka przeznaczyła na ten cel 50 urządzeń i zasoby ratowników w telecentrum. „Przez okres 4 miesięcy obejmiemy bezpłatnie całodobową teleopieką członka rodziny lekarza, który zgłosi się do kampanii. ”– mówi Edyta Kocyk, Założycielka i Prezes Zarządu SiDLY.

System teleopieki skutecznie zwiększa również możliwości opieki medycznej poza szpitalem, monitorując zdalnie parametry życiowe osób przebywających w środowisku domowym. Kampania #SiDLYWspieraLekarzy zakłada otoczenie wsparciem rodziny lekarzy, których praca nie pozwala na stałe utrzymywanie kontaktów z najbliższymi.

„Z informacji, jakie mam od lekarzy- bardzo często obawa przed zagrożeniem zakażenia członka rodziny jest tak ogromna, że strach i bezsilność towarzyszą im na co dzień. Akcja #SiDLYWspieraLekarzy organizowana jest właśnie z myślą o najbliższych osobach lekarzy dzielnie walczących z COVID-19”– mówi Edyta Kocyk, Założycielka i Prezes Zarządu SiDLY.

 

Zachęcamy lekarzy do zgłaszania się do programu #SiDLYWspieraLekarzy i zapoznania się z regulaminem na www.sidly-care.eu

Zgłoszenia należy nadsyłać od 24.03.2020 do wyczerpania puli 50 urządzeń medycznych na adres magdalena.swiatkowska@sidly.org bądź telefonicznie +48 665 566 068 – podając swój nr PWZ.

Teleopieka SiDLY

Podziel się akcją z innymi!
Dołącz do akcji #SiDLYWspieraLekarzy organizowanej właśnie z myślą o najbliższych osobach lekarzy, dzielnie walczących z COVID-19.
Regulamin akcji: Regulamin

Pomagamy tak, jak umiemy.
Zespół SiDLY

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”