Jak działa telemedycyna w Polsce? SiDLY publikuje raport za II kwartał 2022 r.

W drugim kwartale bieżącego roku Telecentrum Medyczne SiDLY przeprowadziło aż 466 akcji ratunkowych na terenie całego kraju. Pod opieką ratowników medycznych znalazło się w tym czasie blisko 20 tysięcy seniorów – podopiecznych Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy mogli skorzystać z teleopieki m.in. w ramach rządowego projektu Korpus Wsparcia Seniorów. ¼ wszystkich wezwań pochodziła od podopiecznych z województwa dolnośląskiego i mazowieckiego.

Korpus Wsparcia Seniorów (KWS) jest elementem polityki społecznej Państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów. Finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a jego bezpośrednimi beneficjentami są osoby w wieku pow. 65 roku życia, niesamodzielne ze względu na wiek lub stan zdrowia. W ramach projektu seniorzy zostali wyposażeni w opaski telemedyczne SiDLY z funkcją wzywania pomocy oraz otoczeni całodobową opieką ratowników medycznych.

Zamów bezpłatny raport

[contact-form-7 id="4172" title="Zamów raport"]

Idea działania teleopieki

W ramach KWS seniorzy otrzymali opaski telemedyczne SiDLY, wyposażone wyłącznie w jeden przycisk SOS, służące do kontaktu z ratownikami medycznymi Telecentrum Medycznym. Opaska powstała z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa seniorom, a jej proste i intuicyjne użytkowanie jest szczególnie istotne w  sytuacjach nagłego  pogorszenia stanu zdrowia. Aby skontaktować się z ratownikiem medycznym, seniorzy nie muszą posiadać telefonu czy zastanawiać się nad wybraniem odpowiedniego przycisku. Po wciśnięciu przycisku SOS lub automatycznym wyzwoleniu alarmu upadku i bezruchu, opaska połączy użytkownika z ratownikiem, który przeprowadzi wywiad dotyczący aktualnej sytuacji oraz podejmie decyzję o dalszych krokach – powiadomieniu bliskich, wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego bądź udzieleniu porady.  Pomocne w ocenie sytuacji niebezpiecznej są poglądowe pomiary tętna i saturacji, a także możliwość lokalizacji opaski.

Akcje ratunkowe

W II kwartale br. Telecentrum Medyczne SiDLY przeprowadziło 466 akcji ratunkowych na terenie całego kraju. Najwięcej wezwań alarmowych odnotowano w woj. dolnośląskim (67), mazowieckim (64) i podkarpackim (51). Ratownicy medyczni SiDLY najczęściej reagowali w sytuacjach nagłych skoków ciśnienia, wykrycia upadku i bezruchu, bólów w klatce piersiowej czy podejrzenia wystąpienia udaru.

Korzystanie z usługi telemedycyny wpływa realnie nie tylko na poczucie bezpieczeństwa seniorów, ale również ich bliskich – Gdyby nie opaska SiDLY, moja mama nie otrzymałaby pomocy na czas. Nie mieszkam z mamą a opaska powoduje, że jestem spokojna. Dziękuję ratownikom za pomoc jaką okazują. Cieszę się, że nasz samorząd korzysta z programu – mówi Pani Alina z Barlinka w województwie zachodniopomorskim.

Program Korpus Wsparcia Seniorów wpływa na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia osób starszych. System teleopieki SiDLY przyczynia się do wydłużenia okresu samodzielności seniorów we własnym domu oraz daje możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym – to ważne aspekty w kontekście długofalowych działań gminy na rzecz seniorów oraz wydłużenia okresu, w którym seniorzy mogą pozostać w swoim lokalnym środowisku. Projekt potrwa do końca 2022 roku.

————————————-

SiDLY jest polską firmą, oferującą usługę teleopieki na bazie własnego, autorskiego rozwiązania w formie opaski na nadgarstek. Korzysta z niej już ponad 50 000 osób i 600 jednostek samorządowych w każdym województwie. Każdego miesiąca opaski telemedyczne dokonują średnio 1 300 000 pomiarów, a ratownicy medyczni odbierają 6 i pół tysiąca wezwań wysyłanych za pośrednictwem opaski.  

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”