International Business Development Manager

Będziesz odpowiedzialny za rozwój sprzedaży i pozyskiwanie dystrybutorów na rynku europejskim. Powinieneś bardzo dobrze znać język angielski i mieć wysoką świadomość skutecznej współpracy na poziomie europejskim.  Zależy nam, aby osoba na tym stanowisku posiadała minimum 5-letnie doświadczenie w efektywnej realizacji celów sprzedażowych na rynku zagranicznym i samodzielnej budowie nowych kanałów dystrybucji.

Z kim nam się dobrze współpracuje?

Pracowitość, zaangażowanie i zorientowanie na cel są dla nas głównymi zasadami, jakimi kierujemy się w codziennej pracy. Dużo oczekujemy od siebie, ale również adekwatnie wynagradzamy. Cenimy współpracę z ludźmi:

 • zdeterminowanymi do osiągnięcia celów,
 • proaktywnymi – w spółce wdrażamy metodę SAFe opartą szczególnie na inicjatywach
  oddolnych,
 • zaangażowanymi i pracowitymi.

Zależy nam również na zrozumieniu przez kandydata procesu sprzedaży produktów technologicznych oraz procesów współpracy z dystrybutorami.

W zamian za zaangażowanie oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie: podstawa + premia za sprzedaż + premia za wyniki spółki.
 • możliwość rozwoju ścieżki kariery w firmie;
 • telefon i komputer służbowy;
 • pracę w innowacyjnym projekcie;
 • pakiet szkoleń dot. modelu sprzedaży i rynku;
 • innowacyjne benefity sprzedażowe np. pakiet teleopieki dla Ciebie// Twojej rodziny.
 • Okres próbny: 6 miesięcy
 • Forma zatrudnienia: B2B lub UoP
footer_menu
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”