Innovation Thailand Week 2018, Bangkok

SiDLY uczestnikiem Konferencji i wystawy „Innovation Thailand Week 2018” w Bangkoku.

na zdjęciu (od lewej) Emilian Suchecki, Ambasador Waldemar Dubaniowski, Rafał Ligęziński

Na zaproszenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tajlandii, W dniach 3-7 października delegacja SiDLY wzięła aktywny udział w targach  Innovation Thailand Week 2018.

Narodowa Agencja Innowacyjności już po raz czwarty zorganizowała  „Innovation Thailand Week 2018” – konferencję i wystawę, podczas której sektory związane z rozwojem innowacji mają możliwość integracji.  Zespół SiDLY reprezentowany przez Rafała Ligezińskiego i Emiliana Sucheckiego, pojawił się w Bangkoku jako jeden z dwóch start-upów z Polski!

Wydarzenie miało na celu  nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami z zakresu m.in. badań i rozwoju i komercjalizacji. Poprzez skoncentrowanie w jednym miejscu  najbardziej wpływowych przedsiębiorstw regionu,  mieliśmy możliwość podzielenia się innowacyjnym  rozwiązaniem firmy SiDLY – pionierskim systemem opartym na opasce telemedycznej, służącym teleopiece. Możliwość uczestnictwa w targach jako wystawcy, przedstawiciela polskiej sceny technologicznej, dało nam szansę na nawiązanie nowych kontaktów partnerskich.

Patronat nad wydarzeniem objęło Tajskie Ministerstwo Nauki i Technologii. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania Ambasadzie Polskiej w Tajlandii za zaproszenie i wsparcie w organizacji pobytu.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”