Edyta Kocyk podczas VII Kongresu Kobiet

W tegorocznej edycji Kongresu Kobiet pojawił się również element telemedycyny! Współzałożycielka SiDLY, Edyta Kocyk, mówiła o wyzwaniach innowacyjnej spółki, eksporcie oraz wadze połączenia gospodarki, biznesu i nauki. 

11 września 2015 roku na Torwarze miała miejsce siódma już edycja Kongresu Kobiet. Edyta Kocyk, zaproszona do panelu „Więcej kobiet – lepsza gospodarka”, miała okazję poruszyć temat kobiety w gospodarce, trudności kulturowych, jakie napotyka w pracy w Polsce i zagranicą oraz sprawnego połączenia różnych dziedzin w drodze do sukcesu.W panelu moderowanym przez Lidię Adamską zasiadły również: Małgorzata Krzysztoszek (Lewiatan), Alena Rzepka (Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy), Beata Stelmach (Prezeska GE), dr Elwira Gross-Gołacka (Dyrektor Generalny Ministerstwo Gospodarki) oraz Bożena Świerbuchowicz (Ambasada Australii). Panelistki w dyskusji zgodziły się, że kobiety silnie współtworzą przyszłość gospodarki a konkurencja, którą kreują na rynku, nie powinna opierać się na polityce cenowej, ale innowacji i funkcjonalnościach produktu. Spojrzenia zaproszonych Pań, pracujących w różnych środowiskach i branżach, pozwoliły na ciekawą wymianę poglądów i dały inspirację do dalszych działań biznesowych. 

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”