Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


Edyta Kocyk nagrodzona podczas Gali Młodych Liderów!

Ogromnie miło nam poinformować, że praca współzałożycielki SiDLY, Edyty Kocyk, została  doceniona i nagrodzona przez Business Center Club.

Podczas gali Młodych Liderów, która miała miejsce w Pałacu Lubomirskich, Edyta Kocyk, współzałożycielka SiDLY, uzyskała tytuł Kobiety Przedsiębiorczej. To nagroda,  która przyznawana jest kobiecie wykazującej ponadprzeciętne umiejętności biznesowe, ogromne zaangażowanie w rozwój rynku,  a swoją postawą stanowi inspirację dla innych kobiet. Gala Młodych Liderów to najbardziej prestiżowa uroczystość, organizowana przez Fundację Studenckie Forum Business Centre Club. Na wydarzenie zostali zaproszeni liderzy oraz osoby skutecznie działające na rzecz rozwoju  Biznesu w Polsce – osoby młode, kreatywne, ludzie z pasją. Cieszymy się, że Edyta Kocyk, jako przedstawicielka branży telemedycznej, mogła uczestniczyć w gali i jej praca włożona w rozwój rynku telemedycyny została uznana za wzór do naśladowania przez innych. Cały Zespół SiDLY serdecznie gratuluje!

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”