Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


Aktualności
Lut 2021   Na bazie umowy podpisanej z firmą Gabos Software spółka SIDLY dostarczyła i wdrożyła […] Czytaj więcej >>
Lut 2021 Generali to jeden z największych ubezpieczycieli w kraju i na świecie. W Polsce firmie […] Czytaj więcej >>
Sty 2021 SiDLY nawiązało współpracę z największymi platformami benefitowymi w kraju – MyBenefit oraz Motivizer. Do […] Czytaj więcej >>
Sty 2021 SiDLY wygrywa przetarg w Lublinie już po raz drugi. W jednym z największych postępowań […] Czytaj więcej >>
Gru 2020 Mondial Assistance otacza opieką 10,5 miliona osób w Polsce, a od teraz zaproponuje swoim […] Czytaj więcej >>
Lis 2020 SiDLY stale poszerza grono swoich partnerów, aby móc otaczać opieką każdego, kto tego potrzebuje. […] Czytaj więcej >>
Lis 2020 SiDLY, polski producent systemu i opasek do teleopieki otwiera się na kanał sprzedaży detalicznej. […] Czytaj więcej >>
Paź 2020 SiDLY to polska firma, świadcząca usługi w zakresie teleopieki. Od października SiDLY zostało wpisane […] Czytaj więcej >>
Paź 2020 Kolejne duże miasto zaufało SiDLY i rozpoczęło realizację teleopieki. Głównym założeniem projektu jest wyposażenie […] Czytaj więcej >>

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”