Krzysztof Pawelec

SiDLY łączy siły z uPacjenta.pl – bezpieczne usługi w Twoim domu!

Mimo że większość z nas powróciła do normalnego funkcjonowania, zaleca się, aby seniorzy nadal unikali zbędnych kontaktów by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Szczególnego znaczenia nabrały teleusługi oraz możliwość wykonania badań w domowym zaciszu. Pacjenci jeszcze bardziej cenią bezpieczeństwo, które oferują im nowoczesne usługi. SiDLY wraz z uPacjenta.pl łączą siły, umożliwiając pacjentom korzystanie z tych bezpiecznych …

SiDLY łączy siły z uPacjenta.pl – bezpieczne usługi w Twoim domu! Read More »

W czasie pandemii należy podejmować śmiałe decyzje! Wągrowiec wdraża z SiDLY teleopiekę dla swoich mieszkańców.

Pandemia jest czasem sprawdzianu dla systemu opieki zdrowotnej, biznesu oraz… skuteczności samorządów. Ci, którzy w trudnych czasach podejmują śmiałe decyzje i stawiają na rozwój, po kryzysie stają się mocniejsi. Jarosław Berent, Burmistrz Miasta Wągrowca podjął taką decyzję by objąć mieszkańców miasta teleopieką. 16 czerwca w Wągrowcu została podpisana umowa między Jarosławem Berentem, Burmistrzem Miasta Wągrowca …

W czasie pandemii należy podejmować śmiałe decyzje! Wągrowiec wdraża z SiDLY teleopiekę dla swoich mieszkańców. Read More »

footer_menu
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”