Arkus&Romet Group i Darco fundatorami opasek telemedycznych dla szpitala w Dębicy.

Polska służba zdrowia może liczyć na przedsiębiorstwa, które czując odpowiedzialność za los lokalnych społeczności – swoich pracowników, ich rodzin i przyjaciół – decydują się na udzielenie szpitalom pomocy. W ostatnich dniach naszymi bohaterami są Arkus&Romet Group i Darco.

Kilka dni temu na pomoc szpitalowi w Dębicy przyszły miejscowe przedsiębiorstwa: Arkus&Romet Group – znany i ceniony producent rowerów i skuterów, oraz Darco – jeden z liderów polskiej branży instalacji wentylacyjnych i grzewczych. Zakupili pakiet najpilniej potrzebnego sprzętu – aparaty USG, ułatwiające pracę na oddziałach intensywnej terapii oraz partię prawie 50 opasek medycznych SiDLY , umożliwiających zdalną opiekę nad pacjentami. Opaski telemedyczne są obecnie niezwykle istotną częścią wyposażenia oddziałów zakaźnych, bowiem zapewniają bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Kontrolując automatycznie funkcje życiowe (puls, saturację i temperaturę) pacjentów w izolatkach, pozwalają personelowi medycznemu na ograniczenie bezpośrednich kontaktów z chorymi. Jednocześnie system telemedyczny analizuje napływające z opasek dane i uruchamia alarmy w sytuacji poważnych odchyleń wyników pomiarowych od bezpiecznej normy, w ten sposób zwiększając bezpieczeństwo pacjentów. Opaski medyczne pełnią również ważną rolę przywoławczą. Dzięki przyciskowi SOS umieszczonemu w środowej części urządzenia i 2-stronnej komunikacji głosowej bezpośrednio z opaski system jest także wykorzystywany jako nowoczesny system przywoławczy z funkcją połączenia głosowego z personelem.
Teleopieka SiDLY

Gratulujemy Arcus&Romet Group i Darco szlachetnej i odpowiedzialnej postawy, stanowiącej dobry przykład społecznego zaangażowania. Jednocześnie zachęcamy inne firmy, które mogą i chcą pomóc szpitalom, do kontaktu z nami:

Edyta Kocyk
Prezes firmy
Edyta.kocyk@sidly.org

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”