Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Zamów bezpłatny katalog!

Aktualności
Maj 2020 SiDLY sfinalizowało umowę na dostawę technologii dla wspólnego projektu prewencyjnego Grupy PZU „Opaska życia”.Projekt […] Czytaj więcej >>
Maj 2020 Polska służba zdrowia może liczyć na przedsiębiorstwa, które czując odpowiedzialność za los lokalnych społeczności […] Czytaj więcej >>
Mar 2020 Firma SiDLY bezpłatnie obejmie teleopieką rodziny lekarzy pracujących z pacjentami chorymi na COVID-19. Czytaj więcej >>
Mar 2020 W minionym tygodniu pierwszy pacjent objęty domową kwarantanną został podjęty monitoringowi teleopieki SiDLY, który […] Czytaj więcej >>
Lut 2020 Początek roku, wdrażanie i realizacja nowych projektów teleopieki to czas bardzo intensywnej pracy, który […] Czytaj więcej >>
Sty 2020 Spółka SiDLY pozyskała nowego inwestora – jest nim Fundusz Black Swan. Czytaj więcej >>
Gru 2019 Dziękujemy Państwu za okazane zaufanie i współpracę. Czytaj więcej >>
Lis 2019 Najserdeczniejsze życzenia zdrowia i optymizmu w realizacji przyszłych wyzwań składa zespół SiDLY. Czytaj więcej >>

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”