Zamów bezpłatny katalog!





Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly]



[link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


Aktualności
Sie 2020 Ponad 2 miliony Polaków korzysta z Karty Dużej Rodziny. Jest to program oferowany przez […] Czytaj więcej >>
Sie 2020 Pandemia koronawirusa zmieniła funkcjonowanie placówek medycznych. Wyzwania, z jakimi na co dzień musiały mierzyć […] Czytaj więcej >>
Lip 2020 SiDLY, jako firma telemedyczna, oferuje możliwość stałego monitorowania zdrowia użytkowników systemu. Wiąże się to […] Czytaj więcej >>
Lip 2020 Mimo że większość z nas powróciła do normalnego funkcjonowania, zaleca się, aby seniorzy nadal […] Czytaj więcej >>
Cze 2020 Pandemia jest czasem sprawdzianu dla systemu opieki zdrowotnej, biznesu oraz… skuteczności samorządów. Ci, którzy […] Czytaj więcej >>
Maj 2020 SiDLY sfinalizowało umowę na dostawę technologii dla wspólnego projektu prewencyjnego Grupy PZU „Opaska życia”.Projekt […] Czytaj więcej >>
Maj 2020 Polska służba zdrowia może liczyć na przedsiębiorstwa, które czując odpowiedzialność za los lokalnych społeczności […] Czytaj więcej >>
Mar 2020 Firma SiDLY bezpłatnie obejmie teleopieką rodziny lekarzy pracujących z pacjentami chorymi na COVID-19. Czytaj więcej >>

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”