Akademia Teleopieki SiDLY

Podsumowanie roku działania Telecentrum Medycznego SiDLY - skuteczność usługi teleopieki w praktyce

“Teleopieka będzie fundamentem udzielania świadczeń” – zapowiedział podczas konferencji 30.11.2022 minister zdrowia Adam Niedzielski.

W SiDLY od dawna o tym wiemy i dlatego od prawie 9 lat budujemy jakość tego sektora w Polsce i na świecie. Stworzyliśmy produkt oraz oprogramowanie od początku inwestując w jego rozwój. SiDLY zostało wyróżnione w raporcie „IoT w Polskiej Gospodarce” przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

System teleopieki SiDLY łączy zaawansowane rozwiązania techniczne z prostotą użytkowania. Korzyści naszego rozwiązania wynikają z połączenia najnowszej technologii urządzenia z poczuciem bezpieczeństwa użytkownika.

Podstawą systemu teleopieki SiDLY są opaski telemedyczne. Zawarliśmy w nich rozbudowany i przemyślany system przydatnych funkcji z myślą o prostocie użytkowania. Dla użytkownika opaska telemedyczna jest jedynym urządzeniem niezbędnym do korzystania z systemu teleopieki SiDLY. Umieszczona w opasce karta SIM umożliwia łączność i przesyłanie sygnałów alarmowych.

Edyta Kocyk

Prezes Zarządu & Założycielka SiDLY Sp. z o.o.

W SiDLY dyskusję zamieniamy w rozwój i o tym chcemy z Państwem porozmawiać. Zapraszam na webinar: 06.12.2022r. o godz 14:00. Będzie mi bardzo miło jeśli włączą się Państwo w dyskusję i omówimy wspólne działania w kierunku rozwoju sektora teleopieki.

Podczas spotkania przedstawię potencjał teleopieki i teleopaski SiDLY na podstawie raportu z działalności firmy za 2022r. Zobaczą Państwo z jakimi wyzwaniami starzejącego społeczeństwa nasza usługa radzi sobie najlepiej. Na podstawie danych użytkowników, Telecentrum Alarmowe SiDLY opracowuje raporty, dzięki którym pozyskujemy wartościowe dane analityczne, wykorzystywane do dalszego rozwoju biznesowego.

Dostępne terminy:

Piątek, 09.12.2022
start 10:00
Podsumowanie roku działania Telecentrum Medycznego SiDLY - skuteczność usługi teleopieki w praktyce
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”