365 dni pasji i sukcesów

Podsumowanie roku 2018 w SiDLY

2018 rok był dla SiDLY jak i rynku teleopieki przełomowym okresem. Wielość wdrożeń w Polsce, jak i na rynku europejskim pokazuje ogromny potencjał rynku i możliwości wzrostowe firmy.

przyrost liczby pomiarów w systemie telemedycznym sidly

W 2018 roku, spółka pobiła wiele rekordów związanych zarówno z rozwojem projektu własnego, jak rynku teleopieki. Rok 2018 spółka rozpoczęła z platformą wersji 1.0 i miesięczną liczbą badań w ilości 15 000. W 2 kwartale 2018 r. spółka wdrożyła nowy system SiDLY ? platformę, która umożliwia zdalne świadczenie usług teleopieki zarówno przez ratowników medycznych, jak i opiekunów. Skala miesięcznych badań w grudniu 2018 r. sięgnęła bagatela 234 000 pomiarów. 2018 rok to czas wielu testów rynków i kierunków sprzedaży. Tylko w 2018 rok zostały podpisane umowy dystrybucyjne z partnerami w: Belgii, Hiszpanii, Portugali, Niemczech i Austrii, Peru, Wielkiej Brytanii. Umowy przyniosły spółce 30% udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży całościowej.

W Polsce spółka pozyskała klientów zarówno z sektora prywatnego, jak i instytucjonalnego w tym wdrożyła system teleopieki do 8 samorządów a wartość przychodów ze sprzedaży spółki przebiła 7-cyfrową liczbę.

Mimo zwiększenia skali sprzedaży, zespół nie ustaje w rozwoju projektu. W minionym roku napisaliśmy 850 000 linijek kodu, skróciliśmy czas reakcji na powiadomienia alarmowe z 6 do nawet 3 sekund oraz wdrożyliśmy usługę telemonitoringu wykonywaną przez ratowników medycznych.

Całym zespołem dziękujemy wszystkim naszym klientom, użytkownikom technologii i partnerom, którzy razem z nami rozwijają rynek teleopieki!

Rok 2019 będzie okresem silnej ekspansji i rozwoju usług.

Zespół SiDLY.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.