365 dni pasji i sukcesów

Podsumowanie roku 2018 w SiDLY

2018 rok był dla SiDLY jak i rynku teleopieki przełomowym okresem. Wielość wdrożeń w Polsce, jak i na rynku europejskim pokazuje ogromny potencjał rynku i możliwości wzrostowe firmy.

przyrost liczby pomiarów w systemie telemedycznym sidly

W 2018 roku, spółka pobiła wiele rekordów związanych zarówno z rozwojem projektu własnego, jak rynku teleopieki. Rok 2018 spółka rozpoczęła z platformą wersji 1.0 i miesięczną liczbą badań w ilości 15 000. W 2 kwartale 2018 r. spółka wdrożyła nowy system SiDLY – platformę, która umożliwia zdalne świadczenie usług teleopieki zarówno przez ratowników medycznych, jak i opiekunów. Skala miesięcznych badań w grudniu 2018 r. sięgnęła bagatela 234 000 pomiarów. 2018 rok to czas wielu testów rynków i kierunków sprzedaży. Tylko w 2018 rok zostały podpisane umowy dystrybucyjne z partnerami w: Belgii, Hiszpanii, Portugali, Niemczech i Austrii, Peru, Wielkiej Brytanii. Umowy przyniosły spółce 30% udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży całościowej.

W Polsce spółka pozyskała klientów zarówno z sektora prywatnego, jak i instytucjonalnego w tym wdrożyła system teleopieki do 8 samorządów a wartość przychodów ze sprzedaży spółki przebiła 7-cyfrową liczbę.

Mimo zwiększenia skali sprzedaży, zespół nie ustaje w rozwoju projektu. W minionym roku napisaliśmy 850 000 linijek kodu, skróciliśmy czas reakcji na powiadomienia alarmowe z 6 do nawet 3 sekund oraz wdrożyliśmy usługę telemonitoringu wykonywaną przez ratowników medycznych.

Całym zespołem dziękujemy wszystkim naszym klientom, użytkownikom technologii i partnerom, którzy razem z nami rozwijają rynek teleopieki!

Rok 2019 będzie okresem silnej ekspansji i rozwoju usług.

Zespół SiDLY.

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”