Miesiąc: październik 2020

SiDLY placówką medyczną. NZOZ Przychodnia Telemedyczna SiDLY Healthcare

SiDLY to polska firma, świadcząca usługi w zakresie teleopieki. Od października SiDLY zostało wpisane do wojewódzkiego rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą i oficjalnie zostało podmiotem leczniczym. Usługi teleopiekuńcze dla każdego Teleopieka to usługa medyczna wykorzystująca nowe technologie, aby zapewnić bezpieczeństwo każdemu użytkownikowi o każdej porze. Usługa świadczona jest z wykorzystaniem opaski telemedycznej – czyli urządzenia, …

SiDLY placówką medyczną. NZOZ Przychodnia Telemedyczna SiDLY Healthcare Czytaj więcej »

Opaski telemedyczne z teleopieką dla miast Warszawa

Największe miasto w Polsce wybrało teleopiekę SiDLY

Kolejne duże miasto zaufało SiDLY i rozpoczęło realizację teleopieki. Głównym założeniem projektu jest wyposażenie warszawskich seniorów w opaski telemedyczne SiDLY. Dzięki nim 40 uczestników projektu Z@OPIEKOWANI będzie mogło dołączyć do grona ponad 10 000 użytkowników systemu i czuć się bezpiecznie. SiDLY dla mieszkańców Warszawy „Jesteśmy firmą, która wywodzi się z Warszawy. Działamy tutaj od 2014 roku, …

Największe miasto w Polsce wybrało teleopiekę SiDLY Czytaj więcej »

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”