SiDLY i Warszawski Uniwersytet Medyczny

SiDLY w swoich działaniach łączy świat nauki, medycyny i biznesu, o czym świadczą nie tylko prowadzone badania, ale również podejmowane inicjatywy.