Szkolenie SiDLY

15 samorządów objętych teleopieką SiDLY

Tylko od początku roku SiDLY objęło systemem zdalnej opieki 7 nowych samorządów. Łącznie teleopieka SiDLY jest już aktywna w 15 samorządach w Polsce tj. u 824 osób.

Zdalna opieka SiDLY jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku opieki senioralnej. Możliwość bieżącego, zdalnego monitoringu umożliwia natychmiastową reakcję na omdlenie, upadek, zasłabnięcie, wciśnięcie przycisku SOS, wyjście poza określoną – bezpieczną strefę pobytu seniora.

Szkolenie SiDLY

źródło: Lubartowski Ośrodek Kultury

Bardzo prosta i intuicyjna opaska telemedyczna na nadgarstek stanowi kluczowy element teleopieki. Opaska posiada m.in. detektor upadku, przycisk sos, dwustronną komunikację głosową, przypomina o zażyciu leków. Wszystkie dane z opaski są na bieżąco przesyłane do całodobowego centrum teleopieki, gdzie wykwalifikowana kadra natychmiastowo reaguje na niepokojące sygnały. Centrum teleopieki podejmuje właściwą reakcję tak, by użytkownik opaski telemedycznej otrzymał odpowiednie wsparcie (np. wezwanie odpowiednich służb ratunkowych, teleporada, zawiadomienie opiekunów).

Opaski telemedyczne SiDLY umożliwiają pozostanie w swoim środowisku seniorom, osobom mieszkającym samotnie i wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bez konieczności przeprowadzenia się do placówki opiekuńczej. Samorządy korzystające z polskiej, innowacyjnej teleopieki SiDLY to jednostki przyjazne seniorom.

Przykładowe opinie udowadniają, iż teleopieka stanowi przyszłość opieki senioralnej i ogromne wsparcie w realizacji strategii opieki społecznej w samorządach.

„Wyniki wdrożenia są imponujące i motywujące do dalszego rozszerzania współpracy. Opaski są efektywnie wykorzystywane w opiece nad seniorami, zaś system dzięki stałemu rozwojowi przejrzysty i bardzo pomocny dla opiekunów. Pewność otrzymania pomocy i bezpieczeństwo jakie zapewniły opaski SiDLY pozytywnie wpłynęły na samopoczucie seniorów. Urządzenia są proste w użyciu dzięki czemu nie sprawiają kłopotów ich użytkownikom. Warto również podkreślić, iż jest to polska technologia, która jest bardzo dobrze dostosowana do użytkowników – zarówno od strony użytkowej, jak i wsparcia wdrożeniowego. Dzięki otwartości zespołu SIDLY na problemy osób starszych oraz chęci pomocy instytucjom w realizacji programów senioralnych rekomendujemy firmę SiDLY jako rzetelnego partnera.” (kierownik projektu "Teleopieka i telerehabilitacja szansą dla osob niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie bez barier")

Samorządy zainteresowane wdrożeniem, prezentacją teleopieki, lub poznaniem możliwości sfinansowania wdrożenia- serdecznie zapraszamy do kontaktu:

+48 725 144 720 – Michał Pizon, Współzałożyciel, Wiceprezes zarządu

Leave a Comment

Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”