mgr Edyta Kocyk

Współzałożycielka SiDLY

Doktorantka Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Absolwentka: Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego, European Academy of Diplomancy. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, Rektora Szkoły Głównej Handlowej, Fundacji im. K. Pułaskiego, Głównego Inspektora Danych Osobowych. Za swoje dotychczasowe osiągnięcia otrzymała ok. 30 nagród na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Autor kilkunastu artykułów nt. informatycznego wspomagania zarządzania, Architektury Korporacyjnej. Praktyk w obszarze kierowania zespołem i zarządzania organizacjami. Posiada wiedzę w zakresie realizacji projektów w metodyce Agile, Prince2, standardów opracowania wymagań biznesowych i systemowych dla tworzonych rozwiązań informatycznych.


 

mgr inż. Michał Pizon

Współzałożyciel SiDLY

Doktorant Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Absolwent wydziałów Elektroniki oraz Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, Instytucie Radioelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytucie Systemów Elektronicznych Wojskowej Akademii Technicznej. Specjalista w projektowaniu systemów informacyjno-pomiarowych i telematycznych, projektant algorytmów diagnostycznych. Autor publikacji z zakresu diagnostyki elektronicznej. Stypendysta Rektora Wojskowej Akademii Technicznej oraz laureat wielu konkursów naukowych.


Zespół

Zespół projektowy składa się z doświadczonych konstruktorów, elektroników, ekonomistów oraz pracowników naukowych Wojskowej Akademii Technicznej.