Misją SiDLY jest:

• Umożliwić każdej osobie stałą diagnostykę medyczną.

• Współpracować z naszymi klientami na zasadach partnerstwa.

W kontaktach, nie tylko z naszymi klientami, ale również z dostawcami, partnerami oraz pracownikami, działamy w oparciu o wartości, które są dla nas ważne w codziennej pracy. Nasza praca opiera się głównie na rzetelności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z wartościami zapisanymi w Kodeksie Etyki w Biznesie.