Jesteśmy beneficjentami programu "Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych– Go to Brand"
Jesteśmy beneficjentami projektu dla partnerstw przedsiębiorców z instytucjami naukowymi "Biznes, Nauka, Innowacje", organizowanego  w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. " Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spółka SiDLY realizuje Projekt B+R. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane w ramach projektu grantowego „Fundusz zalążkowy INNOventure jako kluczowy element krakowskiego ekosystemu wsparcia projektów badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych”, oraz "Funduszu Simpact.vc" - współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Strategia miasta efektywnie zakłada realizację działań mających „siłę w precyzji”, siłę w nowoczesnych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach.

Czytaj więcej...

W ubiegłą sobotę, dzięki szybkiej reakcji Ratownika z Telecentrum, udzielono natychmiastowej pomocy Podopiecznemu z Lublina.

Czytaj więcej...

Jest nam niezmiernie miło, że Miasto i Gmina Witkowo dołączyło do szerokiego grona samorządów, które czerpią radość z misji i wartości, jakie niesie system teleopieki.

Czytaj więcej...

SiDLY uzyskało tytuł TOP 10! Jednej z najlepszych firm ogólnopolskiego ekosystemu Business Link.