Multisensoryczny Aparat do Telematyki Medycznej

Zespół SiDLY obecnie prowadzi badania nad walidacją aparatu umożliwiającego zdalną diagnostykę medyczną.